Ερωτήσεις για την Εκκλησία

 
 

Ερωτήσεις για την Εκκλησία


Ερωτήσεις για την Εκκλησία

Τι είναι εκκλησία;

Ποιος είναι ο σκοπός της εκκλησίας;

Ποια είναι η σπουδαιότητα του Χριστιανικού βαπτίσματος;

Μπορούν οι γυναίκες να λειτουργούν ως ποιμένες / ιεροκήρυκες; Τι λέει η Βίβλος περί των γυναικών στο λειτούργημα;

Τι λέει η Βίβλος για την Χριστιανική δεκάτη;

Ποια είναι η σημασία του Δείπνου του Κυρίου / της Κοινωνίας;

Γιατί είναι σημαντικός ο εκκλησιασμός;

Γιατί πρέπει να πιστεύω στην οργανωμένη θρησκεία;

Πρέπει οι Χριστιανοί να κρατούν την ημέρα αργίας;
Ερωτήσεις για την Εκκλησία