Ερωτήσεις για την Άγια Γραφή

 
 

Ερωτήσεις για την Άγια Γραφή


Ερωτήσεις για την Άγια Γραφή

Η Βίβλος είναι πράγματι Λόγος του Θεού;

Γιατί πρέπει να διαβάζουμε / μελετάμε την Αγία Γραφή;

Τι σημαίνει ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη;

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος μελέτης της Αγίας Γραφής;

Πώς και πότε συγκροτήθηκε ο κανόνας της Αγίας Γραφής;

Έχει η Αγία Γραφή σχέση με την εποχή μας;

Περιέχει η Αγία Γραφή λάθη, αντιφάσεις, ή ασυμφωνίες;




Ερωτήσεις για την Άγια Γραφή