Main Index: Hollands Statenvertaling

Spreuken van Salomo 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

9:1 De opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd; Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen.

9:2 Zij heeft Haar slachtvee geslacht. Zij heeft Haar wijn gemengd; ook heeft Zij Haar tafel toegericht.

9:3 Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden; Zij nodigt op de tinnen van de hoogten der stad:

9:4 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Tot de verstandeloze zegt Zij:

9:5 Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn, dien Ik gemengd heb.

9:6 Verlaat de slechtigheden, en leeft; en treedt in den weg des verstands.

9:7 Wie den spotter tuchtigt, behaalt zich schande; en die den goddeloze bestraft, zijn schandvlek.

9:8 Bestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben.

9:9 Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen.

9:10 De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand.

9:11 Want door Mij zullen uw dagen vermenigvuldigen, en de jaren des levens zullen u toegedaan worden.

9:12 Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelven; en zijt gij een spotter, gij zult het alleen dragen.

9:13 Een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelve, en weet niet met al.

9:14 En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad;

9:15 Om te roepen degenen, die op den weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, zeggende:

9:16 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts; en tot den verstandeloze zegt zij:

9:17 De gestolen wateren zijn zoet, en het verborgen brood is liefelijk.

9:18 Maar hij weet niet, dat aldaar doden zijn; haar genoden zijn in de diepten der hel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase