Main Index: Hollands Statenvertaling

Psalmen 114

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

114:1 Toen Israel uit Egypte toog, het huis Jakobs van een volk, dat een vreemde taal had;

114:2 Zo werd Juda tot Zijn heiligdom, Israel Zijn volkomene heerschappij.

114:3 De zee zag het, en vlood; de Jordaan keerde achterwaarts.

114:4 De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren.

114:5 Wat was u, gij zee! dat gij vloodt? gij Jordaan! dat gij achterwaarts keerdet?

114:6 Gij bergen, dat gij opsprongt als rammen? gij heuvelen! als lammeren?

114:7 Beef, gij aarde! voor het aangezicht des Heeren, voor het aangezicht van den God Jakobs;

114:8 Die den rotssteen veranderde in een watervloed, den keisteen in een waterfontein.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase