Main Index: Hollands Statenvertaling

Psalmen 66

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

66:1 Een lied, een psalm, voor den opperzangmeester. Juicht Gode, gij ganse aarde!

66:2 Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof.

66:3 Zegt tot God: Hoe vreselijk zijt Gij in Uw werken! Om de grootheid Uwer sterkte zullen zich Uw vijanden geveinsdelijk aan U onderwerpen.

66:4 De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw Naam. Sela.

66:5 Komt en ziet Gods daden; Hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen.

66:6 Hij heeft de zee veranderd in het droge; zij zijn te voet doorgegaan door de rivier; daar hebben wij ons in Hem verblijd.

66:7 Hij heerst eeuwiglijk met Zijn macht; Zijn ogen houden wacht over de heidenen; laat de afvalligen niet verhoogd worden. Sela.

66:8 Looft, gij volken! onzen God; en laat horen de stem Zijns roems.

66:9 Die onze zielen in het leven stelt, en niet toelaat, dat onze voet wankele.

66:10 Want Gij hebt ons beproefd, o God! Gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert;

66:11 Gij hadt ons in het net gebracht; Gij hadt een engen band om onze lenden gelegd;

66:12 Gij hadt den mens op ons hoofd doen rijden; wij waren in het vuur en in het water gekomen; maar Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing.

66:13 Ik zal met brandofferen in Uw huis gaan; ik zal U mijn geloften betalen,

66:14 Die mijn lippen hebben geuit, en mijn mond heeft uitgesproken, als mij bange was.

66:15 Brandofferen van mergbeesten zal ik U offeren, met rookwerk van rammen; ik zal runderen met bokken bereiden. Sela.

66:16 Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.

66:17 Ik riep tot Hem met mijn mond, en Hij werd verhoogd onder mijn tong.

66:18 Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben.

66:19 Maar zeker, God heeft gehoord; Hij heeft gemerkt op de stem mijns gebeds.

66:20 Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewend, noch Zijn goedertierenheid van mij.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase