Index: Danish Bible

2 Timoteus 3

[1]    [2]    [3]    [4]   

3:1 Men vid dette,at i de sidste Dage skulle vanskelige Tider indtræde.

3:2 Thi Menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod Forældre, utaknemmelige, ryggesløse,

3:3 ukærlige, uforligelige, bagtaleriske, uafholdne, rå, uden Kærlighed til det gode,

3:4 forræderske, fremfusende, opblæste, Mennesker, som mere elske Vellyst, end de elske Gud,

3:5 som have Gudfrygtigheds Skin, men have fornægtet dens Kraft. Og fra disse skal du vende dig bort!

3:6 Thi til dem høre de, som snige sig ind i Husene og fange Kvindfolk, der ere belæssede med Synder og drives af mange Hånde Begæringer

3:7 og altid lære og aldrig kunne komme til Sandheds Erkendelse.

3:8 Men ligesom Jannes og Jambres stode Moses imod, således modstå også disse Sandheden: Mennesker, fordærvede i Sindet, forkastelige i Troen.

3:9 Dog, de skulle ikke få Fremgang ydermere; thi deres Afsind skal blive åbenbart for alle, ligesom også hines blev.

3:10 Du derimod har efterfulgt mig i Lære, i Vandel, i Forsæt, Tro, Langmodighed, Kærlighed, Udholdenhed,

3:11 i Forfølgelser, i Lidelser, sådanne, som ere komne over mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne Forfølgelser, som jeg har udstået, og Herren har friet mig ud af dem alle.

3:12 Ja, også alle de, som ville leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, skulle forfølges.

3:13 Men onde Mennesker og Bedragere ville gå frem til det værre; de forføre og forføres.

3:14 Du derimod, bliv i det, som du har lært, og som du er bleven forvisset om, efterdi du ved, af hvem du har lært det,

3:15 og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen på Kristus Jesus.

3:16 Hvert Skrift er indåndet af Gud og nyttig til Belæring, til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed,

3:17 for at Guds-Mennesket må vorde fuldkomment, dygtiggjort til al god Gerning.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase