Index: Danish Bible

1 Timoteus 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]   

3:1 Den Tale er troværdig; dersom nogen begærer en Tilsynsgerning har han Lyst til en skøn Gerning.

3:2 En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, een Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gæstfri, dygtig til at lære andre;

3:3 ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmål, men mild, ikke kivagtig, ikke pengegridsk;

3:4 en Mand, som forestår sit eget Hus vel, som har Børn, der ere lydige med al Ærbarhed;

3:5 (dersom en ikke veed at forestå sit eget Hus, hvorledes vil han da kunne sørge for Guds Menighed?)

3:6 ikke ny i Troen, som at han ikke skal blive opblæst og falde ind under Djævelens Dom.

3:7 Men han bør også have et godt Vidnesbyrd af dem, som ere udenfor; for at han ikke skal falde i Forhånelse og Djævelens Snare.

3:8 Menighedstjenere bør ligeledes være ærbare, ikke tvetungede, ikke hengivne til megen Vin, ikke til slet Vinding,

3:9 bevarende Troens Hemmelighed i en ren Samvittighed.

3:10 Men også disse skulle først prøves, og siden gøre Tjeneste, hvis de ere ustrafelige.

3:11 Kvinder bør ligeledes være ærbare, ikke bagtaleriske, ædruelige, tro i alle Ting.

3:12 En Menighedstjener skal være een Kvindes Mand og forestå sine Børn og sit eget Hus vel.

3:13 Thi de, som have tjent vel i Menigheden, de erhverve sig selv en smuk Stilling og megen Frimodighed i Troen på Kristus Jesus.

3:14 Disse Ting skriver jeg dig til, ihvorvel jeg håber at komme snart til dig;

3:15 men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør færdes i Guds Hus, hvilket jo er den levende Guds Menighed, Sandhedens Søjle og Grundvold.

3:16 Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev åbenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Ånd, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase