Index: Danish Bible

Johannes 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

7:1 Derefter vandrede Jesus omkring i Galilæa; thi han vilde ikke vandre i Judæa, fordi Jøderne søgte at slå ham ihjel.

7:2 Men Jødernes Højtid, Løvsalsfesten, var nær.

7:3 Da sagde hans Brødre til ham: "Drag bort herfra og gå til Judæa, for at også dine Disciple kunne se dine Gerninger, som du gør.

7:4 Thi ingen gør noget i Løndom, når han selv ønsker at være åbenbar; dersom du gør dette, da vis dig for Verden!"

7:5 Thi heller ikke hans Brødre troede på ham.

7:6 Da siger Jesus til dem: "Min Tid er endnu ikke kommen; men eders Tid er stedse for Hånden.

7:7 Verden kan ikke hade eder; men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens Gerninger ere onde.

7:8 Drager I op til Højtiden; jeg drager endnu ikke op til denne Højtid, thi min Tid er endnu ikke fuldkommet."

7:9 Da han havde sagt dette til dem, blev han i Galilæa.

7:10 Men da hans Brødre vare dragne op til Højtiden, da drog han også selv op, ikke åbenlyst, men lønligt.

7:11 Da ledte Jøderne efter ham på Højtiden og sagde: "Hvor er han?"

7:12 Og der blev mumlet meget om ham iblandt Skarerne; nogle sagde: "Han er en god Mand;" men andre sagde: "Nej, han forfører Mængden."

7:13 Dog talte ingen frit om ham af Frygt for Jøderne.

7:14 Men da det allerede var midt i Højtiden. gik Jesus op i Helligdommen og lærte.

7:15 Jøderne undrede sig nu og sagde: "Hvorledes kan denne have Lærdom, da han ikke er oplært?"

7:16 Da svarede Jesus dem og sagde: "Min Lære er ikke min, men hans, som sendte mig.

7:17 Dersom nogen vil gøre hans Villie, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv.

7:18 Den, der taler af sig selv, søger sin egen Ære; men den, som søger hans Ære, der sendte ham, han er sanddru, og der er ikke Uret i ham.

7:19 Har ikke Moses givet eder Loven? Og ingen af eder holder Loven. Hvorfor søge I at slå mig ihjel?"

7:20 Mængden svarede: "Du er besat; hvem søger at slå dig ihjel?"

7:21 Jesus svarede og sagde til dem: "Een Gerning gjorde jeg, og I undre eder alle derover.

7:22 Moses har givet eder Omskærelsen, (ikke at den er fra Moses, men fra Fædrene) og I omskære et Menneske på en Sabbat.

7:23 Dersom et Menneske får Omskærelse på en Sabbat, for at Mose Lov ikke skal brydes, ere I da vrede på mig, fordi jeg har gjort et helt Menneske rask på en Sabbat?

7:24 Dømmer ikke efter Skinnet, men dømmer en retfærdig Dom!"

7:25 Da sagde nogle af dem fra Jerusalem: "Er det ikke ham, som de søge at slå ihjel?

7:26 Og se, han taler frit, og de sige intet til ham; mon Rådsherrerne virkelig skulde have erkendt, at han er Kristus?

7:27 Dog vi vide, hvorfra denne er; men når Kristus kommer, kender ingen, hvorfra han er."

7:28 Derfor råbte Jesus, idet han lærte i Helligdommen, og sagde: "Både kende I mig og vide, hvorfra jeg er! Og af mig selv er jeg ikke kommen, men han, som sendte mig, er sand, han, hvem I ikke kende.

7:29 Jeg kender ham; thi jeg er fra ham, og han har udsendt mig."

7:30 De søgte da at gribe ham; og ingen lagde Hånd på ham, thi hans Time var endnu ikke kommen.

7:31 Men mange af Folket troede på ham, og de sagde: "Når Kristus kommer, mon han da skal gøre flere Tegn, end denne har gjort?"

7:32 Farisæerne hørte, at Mængden mumlede dette om ham; og Ypperstepræsterne og Farisæerne sendte Tjenere ud for at gribe ham.

7:33 Da sagde Jesus: "Endnu en liden Tid er jeg hos eder, så går jeg bort til den, som sendte mig.

7:34 I skulle lede efter mig og ikke finde mig, og der, hvor jeg er, kunne I ikke komme."

7:35 Da sagde Jøderne til hverandre: "Hvor vil han gå hen, siden vi ikke skulle finde ham? Mon han vil gå til dem, som ere adspredte iblandt Grækerne, og lære Grækerne?

7:36 Hvad er det for et Ord, han siger: I skulle lede efter mig og ikke finde mig, og der, hvor jeg er, kunne I ikke komme?"

7:37 Men på den sidste, den store Højtidsdag stod Jesus og råbte og sagde: "Om nogen tørster,han komme til mig og drikke!

7:38 Den, som tror på mig, af hans Liv skal der, som Skriften har sagt, flyde levende Vandstrømme:"

7:39 Men dette sagde han om den Ånd, som de, der troede på ham, skulde få; thi den Helligånd var der ikke endnu, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.

7:40 Nogle af Mængden, som hørte disse Ord, sagde nu: "Dette er sandelig Profeten."

7:41 Andre sagde: "Dette er Kristus;" men andre sagde: "Mon da Kristus kommer fra Galilæa?

7:42 Har ikke Skriften sagt, at Kristus kommer af Davids Sæd og fra Bethlehem, den Landsby, hvor David var?"

7:43 Således blev der Splid iblandt Mængden om ham.

7:44 Men nogle af dem vilde gribe ham; dog lagde ingen Hånd på ham.

7:45 Tjenerne kom nu til Ypperstepræsterne og Farisæerne, og disse sagde til dem: "Hvorfor have I ikke ført ham herhen?"

7:46 Tjenerne svarede: "Aldrig har noget Menneske talt således som dette Menneske."

7:47 Da svarede Farisæerne dem: "Ere også I forførte?

7:48 Mon nogen af Rådsherrerne har troet på ham, eller nogen af Farisæerne?

7:49 Men denne Hob, som ikke kender Loven, er forbandet."

7:50 Nikodemus, han, som var kommen til ham om Natten og var en af dem, sagde til dem:

7:51 "Mon vor Lov dømmer et Menneske, uden at man først forhører ham og får at vide, hvad han gør?"

7:52 De svarede og sagde til ham: "Er også du fra Galilæa? Ransag og se, at der ikke fremstår nogen Profet fra Galilæa."

7:53 [8, 1] Og de gik hver til sit Hus.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase