Index: Danish Bible

Matthæus 25

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

25:1 Da skal Himmeriges Rige lignes ved ti Jomfruer, som toge deres Lamper og gik Brudgommen i Møde.

25:2 Men fem af dem vare Dårer, og fem kloge.

25:3 Dårerne toge nemlig deres Lamper, men toge ikke Olie med sig.

25:4 Men de kloge toge Olie i deres Kar tillige med deres Lamper.

25:5 Og da Brudgommen tøvede, slumrede de alle ind og sov.

25:6 Men ved Midnat lød der et Råb: Se, Brudgommen kommer, går ham i Møde!

25:7 Da vågnede alle Jomfruerne og gjorde deres Lamper i Stand.

25:8 Men Dårerne sagde til de kloge: Giver os af eders Olie; thi vore Lamper slukkes.

25:9 Men de kloge svarede og sagde: Der vilde vist ikke blive nok til os og til eder; går hellere hen til Købmændene og køber til eder selv!

25:10 Men medens de gik bort for at købe, kom Brudgommen, og de, som vare rede, gik ind med ham til Brylluppet; og Døren blev lukket.

25:11 Men senere komme også de andre Jomfruer og sige: Herre, Herre, luk op for os!

25:12 Men han svarede og sagde: Sandelig, siger jeg eder, jeg kender eder ikke.

25:13 Våger derfor, thi I vide ikke Dagen, ej heller Timen.

25:14 Thi det er ligesom en Mand, der drog udenlands og kaldte på sine Tjenere og overgav dem sin Ejendom;

25:15 og en gav han fem Talenter, en anden to, og en tredje en, hver efter hans Evne; og straks derefter drog han udenlands.

25:16 Men den, som havde fået de fem Talenter, gik hen og købslog med dem og vandt andre fem Talenter

25:17 Ligeså vandt også den, som havde fået de to Talenter,andre to.

25:18 Men den, som havde fået den ene, gik bort og gravede i Jorden og skjulte sin Herres Penge.

25:19 Men lang Tid derefter kommer disse Tjeneres Herre og holder Regnskab med dem.

25:20 Og den, som havde fået de fem Talenter, kom frem og bragte andre fem Talenter og sagde: Herre! du overgav mig fem Talenter; se, jeg har vundet fem andre Talenter.

25:21 Hans Herre sagde til ham: Vel, du gode og tro Tjener! du var tro over lidet, jeg vil sætte dig over meget; gå ind til din Herres Glæde!

25:22 Da kom også han frem, som havde fået de to Talenter, og sagde: Herre! du overgav mig to Talenter; se, jeg har vundet to andre Talenter.

25:23 Hans Herre sagde til ham: Vel, du gode og tro Tjener! du var tro over lidet, jeg vil sætte dig over meget; gå ind til din Herres glæde!

25:24 Men også han, som havde fået den ene Talent, kom frem og sagde: Herre! jeg kendte dig, at du er en hård Mand, som høster, hvor du ikke såede, og samler, hvor du ikke spredte;

25:25 og jeg frygtede og gik hen og skjulte din Talent i Jorden; se, her har du, hvad dit er.

25:26 Men hans Herre svarede og sagde til ham: Du onde og lade Tjener! du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke såede, og samler, hvor jeg ikke spredte;

25:27 derfor burde du have overgivet Vekselererne mine Penge; og når jeg kom, da havde jeg fået mit igen med Rente.

25:28 Tager derfor den Talent fra ham, og giver den til ham, som har de ti Talenter.

25:29 Thi enhver, som har, ham skal der gives, og han skal få Overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.

25:30 Og kaster den unyttige Tjener ud i Mørket udenfor; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel.

25:31 Men når Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde på sin Herligheds Trone.

25:32 Og alle Folkeslagene skulle samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, ligesom Hyrden skiller Fårene fra Bukkene.

25:33 Og han skal stille Fårene ved sin højre Side og Bukkene ved den venstre.

25:34 Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.

25:35 Thi jeg var hungrig, og I gave mig at spise; jeg var tørstig, og I gave mig at drikke; jeg var fremmed, og I toge mig hjem til eder;

25:36 jeg var nøgen, og I klædte mig; jeg var syg, og I besøgte mig; jeg var i Fængsel, og I kom til mig.

25:37 Da skulle de retfærdige svare ham og sige: Herre! når så vi dig hungrig og gave dig Mad, eller tørstig og gave dig at drikke?

25:38 Når så vi dig fremmed og toge dig hjem til os, eller nøgen og klædte dig?

25:39 Når så vi dig syg eller i Fængsel og kom til dig?

25:40 Og Kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I have gjort imod een af disse mine mindste Brødre, have I gjort imod mig.

25:41 Da skal han også sige til dem ved den venstre Side: Går bort fra mig, I forbandede! til den evige Ild, som er beredt Djævelen og hans Engle.

25:42 Thi jeg var hungrig, og I gave mig ikke at spise; jeg var tørstig, og I gave mig ikke at drikke;

25:43 jeg var fremmed, og I toge mig ikke hjem til eder; jeg var nøgen, og I klædte mig ikke; jeg var syg og i Fængsel, og I besøgte mig ikke.

25:44 Da skulle også de svare og sige: Herre! når så vi dig hungrig eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i Fængsel og tjente dig ikke?

25:45 Da skal han svare dem og sige: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I ikke have gjort imod een af disse mindste, have I heller ikke gjort imod mig.

25:46 Og disse skulle gå bort til evig Straf, men de retfærdige til evigt Liv."

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase