Index: Danish Bible

Zakarias 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]   

2:1 Derpå løftede jeg mine Øjne og skuede, og se, der var fire Horn.

2:2 Jeg spurgte Engelen, som talte med mig: "Hvad betyder de?" Han svarede: "Det er de Horn, som har spredt Juda, Israel og Jerusalem."

2:3 Så lod HERREN mig se fire Smede.

2:4 Jeg spurgte: "Hvad kommer de for?" Og han svarede: "Hine er de Horn, som spredte Juda, så det ikke kunde løfte sit Hoved; og nu kommer disse for at hvæsse Økser til at slå Hornene til Jorden på de Hedninger, som løftede deres Horn mod Judas Land for at sprede det."

2:5 Derpå løftede jeg mine Øjne og skuede, og se, der var en Mand med en Målesnor i Hånden.

2:6 Jeg spurgte: "Hvor skal du hen?" Han svarede: "Hen at måle Jerusalem og se, hvor bredt og langt det er."

2:7 Og se, Engelen, som talte med mig, trådte frem, og en anden Engel trådte frem over for ham,

2:8 og han sagde til ham: "Løb ben og sig til den unge Mand der: Som åbent Land skal Jerusalem ligge, så mange Mennesker og Dyr skal der være i det.

2:9 Jeg vil selv, lyder det fra HERREN, være en Ildmur omkring det og herliggøre mig i det.

2:10 Op, op, fly bort fra Nordlandet, lyder det fra HERREN, thi fra Himmelens fire Vinde samler jeg eder, lyder det fra HERREN.

2:11 Op, red jer til Zion, I, som bor hos Babels Datter!

2:12 Thi så siger Hærskarers HERRE, hvis Herlighed sendte mig til Folkene, der hærger eder: Den, som rører eder, rører min Øjesten.

2:13 Thi se, jeg svinger min Hånd imod dem, og de skal blive til Bytte for dem, som nu er deres Trælle; og I skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig.

2:14 Jubl og glæd dig, Zions Datter! Thi se, jeg kommer og fæster Bo i din Midte, lyder det fra HERREN."

2:15 Og mange Folk skal på hin Dag slutte sig til HERREN og være hans Folk og bo i din Midte, og du skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig til dig.

2:16 Og HERREN tager Juda til Arvelod på den hellige Jord og udvælger atter Jerusalem.

2:17 Stille, alt Kød, for HERREN, thi han har rejst sig fra sin hellige Bolig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase