Index: Danish Bible

Amos 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]   

5:1 Hør dette Ord, en klagesang, som jeg istemmer over eder, Israels Hus:

5:2 Hun er faldet og rejser sig ikke, Israels Jomfru, henstrakt på sin Jord, og ingen rejser hende op.

5:3 Thi så siger den Herre HERREN: Den By, som går i Leding med tusind, får hundred tilbage, og den som går i Leding med hundred, får ti tilbage i Israels Hus.

5:4 Thi så siger HERREN til Israels Hus: Søg mig, så skal I leve!

5:5 Søg ikke til Betel, gå ikke til Gilgal, drag ikke til Beersjeba! Thi Gilgal skal blive landflygtig, og Betel skal blive til intet.

5:6 Søg HERREN, så skal I leve, at ikke en Lue slår ud, en ædende Ild mod Josefs Hus, og Betel har ingen, som slukker.

5:7 Ve dem, som gør Ret til Malurt og kaster Retfærd i Støvet!

5:8 Syvstjernens og Orions Skaber, han, som vender Mulm til Morgen og gør Dag til Nattemørke, som kalder ad Havets Vande og gyder dem ud over Jorden, HERREN er hans Navn!

5:9 Han lader Ødelæggelse bryde ind over Borge, Ødelæggelse komme over Fæstninger.

5:10 De hader Rettens Talsmand i Porten og afskyr den, som taler sandt.

5:11 Derfor, da I træder på den ringe og tager Afgift af hans Korn, skal I vel bygge Kvaderstenshuse, men ikke bo den; I skal vel plante yndige Vingårde, men Vinen skal I ikke drikke.

5:12 Jeg ved, eders Overtrædelser er mange og uden Tal eders Synder, I Rettens Fjender, som tager mod Bøde og bortviser fattige i Porten.

5:13 Derfor tier den kloge i denne Tid, thi det er onde Tider.

5:14 Søg det gode, ej det onde, for at I må leve og Hærskarers Gud, må være med eder, som I siger, han er.

5:15 Had det onde og elsk det gode, hold Retten i Hævd i Porten! Måske vil da HERREN, Hærskarers Gud, være nådig mod Josefs Rest.

5:16 Derfor, så siger HERREN, Herren, Hærskarers Gud: På alle Torve skal klages, i alle Gader råbes: "Ve! Ve!" Bonden kalder til Sorg, til Ligklage Klagemænd;

5:17 i hver en Vingård skal klages, når jeg drager igennem din Midte, siger HERREN.

5:18 Ve eder, som længes efter HERRENs Dag,! Hvad vil I med HERRENs Dag? Mørke er den, ej Lys.

5:19 Da går det, som når en Mand flyr for en Løve og møder en Bjørn og, når han tyr ind i Huset og støtter sin Hånd til Væggen, bides af en Slange.

5:20 Ja, HERRENs Dag er Mørke, ej Lys, Bælgmørke uden Solskin.

5:21 Jeg hader, forsmår eders Fester, er led ved eders festlige Samlinger,

5:22 om også I bringer mig Brændofre. Eders Afgrødeofre behager mig ej, eders Fedekvægs-Takofre ser jeg ej til.

5:23 Spar mig dog for eders larmende Sang, eders Harpeklang hører jeg ikke.

5:24 Nej, Ret skal vælde frem som Vand og Retfærd som svulmende Bæk.

5:25 Bragte I mig Slagtoffer og Afgrødeoffer de fyrretyve Ørkenår, Israels Hus?

5:26 Så skal I da bære Sakkut, eders Konge, og Kevan, eders Gudestjerne, Billeder, som I har lavet eder.

5:27 I Landflygtighed jager jeg eder hinsides Damaskus, siger HERREN; Hærskarers Gud er hans Navn.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase