Index: Danish Bible

Ordsprogene 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

24:1 Misund ej onde Folk, hav ikke lyst til at være med dem;

24:2 thi deres Hjerte pønser på Vold, deres Læbers Ord volder Men.

24:3 Ved Visdom bygges et Hus, ved Indsigt holdes det oppe,

24:4 ved Kundskab fyldes kamrene med alskens kosteligt, herligt Gods.

24:5 Vismand er større end Kæmpe, kyndig Mand mer end Kraftkarl.

24:6 Thi Krig skal du føre efter modent Overlæg, vel står det til, hvor mange giver Råd.

24:7 Visdom er Dåren for høj, han åbner ej Munden i Porten.

24:8 Den, der har ondt i Sinde, kaldes en rænkefuld Mand.

24:9 Hvad en Dåre har for, er Synd, en Spotter er Folk en Gru.

24:10 Taber du Modet på Trængslens Dag, da er din Kraft kun ringe.

24:11 Frels dem, der slæbes til Døden, red dem, der vakler hen for at dræbes.

24:12 Siger du: "Se, jeg vidste det ikke" - mon ej han, der vejer Hjerter, kan skønne? Han, der tager Vare på din Sjæl, han ved det, han gengælder Mennesker, hvad de har gjort.

24:13 Spis Honning, min Søn, det er godt, og Kubens Saft er sød for din Gane;

24:14 vid, at så er og Visdom for Sjælen! Når du finder den, har du en Fremtid, dit Håb bliver ikke til intet.

24:15 Lur ej på den retfærdiges Bolig, du gudløse, ødelæg ikke hans Hjem;

24:16 thi syv Gange falder en retfærdig og står op, men gudløse styrter i Fordærv.

24:17 Falder din Fjende, så glæd dig ikke, snubler han, juble dit Hjerte ikke,

24:18 at ikke HERREN skal se det med Mishag og vende sin Vrede fra ham.

24:19 Græm dig ej over Ugerningsmænd, misund ikke de gudløse;

24:20 thi den onde har ingen Fremtid, gudløses Lampe går ud.

24:21 Frygt HERREN og Kongen, min Søn, indlad dig ikke med Folk, som gør Oprør;

24:22 thi brat kommer Ulykke fra dem, uventet Fordærv fra begge.

24:23 Også følgende Ordsprog er af vise Mænd. Partiskhed i Retten er ilde.

24:24 Mod den, som kender en skyldig fri, er Folkeslags Banden, Folkefærds Vrede;

24:25 men dem, der dømmer med Ret, går det vel, dem kommer Lykkens Velsignelse over.

24:26 Et Kys på Læberne giver den, som kommer med ærligt Svar.

24:27 Fuldfør din Gerning udendørs, gør dig færdig ude på Marken og byg dig siden et Hus!

24:28 Vidn ikke falsk mod din Næste, vær ikke letsindig med dine Læber;

24:29 sig ikke: "Jeg gør mod ham, som han gjorde mod mig, jeg gengælder hver hans Gerning."

24:30 Jeg kom forbi en lad Mands Mark og et uforstandigt Menneskes Vingård;

24:31 se, den var overgroet af Tidsler, ganske skjult af Nælder; Stendiget om den lå nedbrudt.

24:32 Jeg skued og skrev mig det bag Øre, jeg så og tog Lære deraf:

24:33 Lidt Søvn endnu, lidt Blund, lidt Hvile med samlagte Hænder:

24:34 Som en Stimand kommer da Fattigdom over dig, Trang som en skjoldvæbnet Mand.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase