Index: Danish Bible

Ordsprogene 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

20:1 En Spotter er Vinen, stærk Drik slår sig løs, og ingen, som raver deraf, er viis.

20:2 Som Løvebrøl er Rædslen, en Konge vækker, at vække hans Vrede er at vove sit Liv.

20:3 Mands Ære er det at undgå Trætte, men alle Tåber vil Strid.

20:4 Om Efteråret pløjer den lade ikke, han søger i Høst, men finder intet.

20:5 Råd i Mands Hjerte er dybe Vande, men Mand med Indsigt drager det op.

20:6 Mangen kaldes en velvillig Mand, men hvem kan finde en trofast Mand?

20:7 Retfærdig er den, som lydefrit vandrer, hans Sønner får Lykke efter ham.

20:8 Kongen, der sidder i Dommersædet, sigter alt ondt med sit Blik.

20:9 Hvo kan sige: "Jeg rensed mit Hjerte, og jeg er ren for Synd!"

20:10 To Slags Vægt og to Slags Mål, begge Dele er HERREN en Gru.

20:11 Selv Drengen kendes på det, han gør, om han er ren og ret hans Færd.

20:12 Øret, der hører, og Øjet, der ser, HERREN skabte dem begge.

20:13 Elsk ikke Søvn, at du ej bliver fattig, luk Øjnene op og bliv mæt.

20:14 Køberen siger: "Usselt, usselt!" men skryder af Handelen, når han går bort.

20:15 Har man end Guld og Perler i Mængde, kosteligst Smykke er Kundskabslæber.

20:16 Tag hans Klæder, han borged for en anden, pant ham for fremmedes Skyld!

20:17 Sødt smager Løgnens Brød, bagefter fyldes Munden med Grus.

20:18 Planer, der lægges ved Rådslagning, lykkes; før Krig efter modent Overlæg!

20:19 Bagtaleren røber, hvad ham er betroet, hav ej med en åbenmundet at gøre!

20:20 Den, der bander Fader og Moder, i Bælgmørke går hans Lampe ud.

20:21 Først haster man efter en Arv, men til sidst velsignes den ikke.

20:22 Sig ikke: "Ondt vil jeg gengælde!" Bi på HERREN, så hjælper han dig.

20:23 To Slags Lodder er HERREN en Gru, det er ikke godt, at Vægten er falsk.

20:24 Fra HERREN er Mands Fjed, hvor kan et Menneske fatte sin Skæbne!

20:25 Det er farligt at sige tankeløst: "Helligt!" og først efter Løftet tænke sig om.

20:26 Viis Konge sigter de gudløse, lader Tærskehjul gå over dem.

20:27 Menneskets Ånd er en HERRENs Lampe, den ransager alle hans indres Kamre.

20:28 Godhed og Troskab vogter Kongen, han støtter sin Trone ved Retfærd.

20:29 Unges Stolthed er deres Styrke, gamles Smykke er grånet Hår.

20:30 Blodige Strimer renser den onde og Hug hans Indres Kamre.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase