Index: Danish Bible

Ordsprogene 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

19:1 Bedre Fattigmand med lydefri færd end en, som går Krogveje, er han end rig.

19:2 At mangle Kundskab er ikke godt, men den træder fejl, som har Hastværk.

19:3 Et Menneskes Dårskab øder hans Vej, men på HERREN vredes hans Hjerte.

19:4 Gods skaffer mange Venner, den ringe skiller hans Ven sig fra.

19:5 Det falske Vidne undgår ej Straf; den slipper ikke, som farer med Løgn.

19:6 Mange bejler til Stormands Yndest, og alle er Venner med gavmild Mand.

19:7 Fattigmands Frænder hader ham alle, end mere skyr hans Venner ham da. Ej frelses den, som jager efter Ord.

19:8 Den, der vinder Vid, han elsker sin Sjæl, og den, der vogter på Indsigt, får Lykke.

19:9 Det falske Vidne undgår ej Straf, og den, der farer med Løgn, går under.

19:10 Vellevned sømmer sig ikke for Tåbe, end mindre for Træl at herske over Fyrster.

19:11 Klogskab gør Mennesket sindigt, hans Ære er at overse Brøde.

19:12 Som Brøl af en Løve er Kongens Vrede, som Dug på Græs er hans Gunst.

19:13 Tåbelig Søn er sin Faders Ulykke, Kvindekiv er som ustandseligt Tagdryp.

19:14 Hus og Gods er Arv efter Fædre, en forstandig Hustru er fra HERREN.

19:15 Dovenskab sænker i Dvale, den lade Sjæl må sulte.

19:16 Den vogter sin Sjæl, som vogter på Budet, men skødesløs Vandel fører til Død.

19:17 Er man god mod den ringe, låner man HERREN, han gengælder en, hvad godt man har gjort.

19:18 Tugt din Søn, imens der er Håb, ellers stiler du efter at slå ham ihjel.

19:19 Den, som er hidsig, må bøde, ved Skånsel gør man det værre.

19:20 Hør på Råd og tag ved Lære, så du til sidst bliver viis.

19:21 I Mands Hjerte er mange Tanker, men HERRENs Råd er det, der står fast.

19:22 Vinding har man af Godhed, hellere fattig end Løgner.

19:23 HERRENs Frygt er Vej til Liv, man hviler mæt og frygter ej ondt.

19:24 Den lade rækker til Fadet, men fører ej Hånden til Munden.

19:25 Får Spottere Hug, bliver tankeløs klog, ved Revselse får den forstandige Kundskab.

19:26 Mishandle Fader og bortjage Moder gør kun en dårlig, vanartet Søn.

19:27 Hør op, min Søn, med at høre på Tugt og så fare vild fra Kundskabsord.

19:28 Niddingevidne spotter Retten, gudløses Mund er glubsk efter Uret.

19:29 Slag er rede til Spottere, Hug til Tåbers Ryg.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase