Index: Danish Bible

Ordsprogene 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

10:1 Salomos ordsprog. Viis søn glæder sin fader, tåbelig søn er sin moders sorg.

10:2 Gudløsheds skatte gavner intet, men retfærd redder fra død.

10:3 HERREN lader ej en retfærdig sulte, men gudløses attrå støder han fra sig.

10:4 Doven hånd skaber fattigdom, flitteges hånd gør rig.

10:5 En klog søn samler om sommeren, en dårlig sover om høsten.

10:6 Velsignelse er for retfærdiges hoved, på uret gemmer gudløses mund.

10:7 Den retfærdiges minde velsignes, gudløses navn smuldrer hen.

10:8 Den vise tager mod påbud, den brovtende dåre styrtes.

10:9 Hvo lydefrit vandrer, vandrer trygt; men hvo der går krogveje, ham går det ilde.

10:10 Blinker man med øjet, volder man ondt, den brovtende dåre styrtes.

10:11 Den retfærdiges mund er en livsens kilde, på uret gemmer gudløses mund.

10:12 Had vækker Splid, Kærlighed skjuler alle Synder.

10:13 På den kloges Læber fnder man Visdom, Stok er til Ryg på Mand uden Vid.

10:14 De vise gemmer den indsigt, de har, Dårens Mund er truende Våde.

10:15 Den riges Gods er hans faste Stad, Armod de ringes Våde.

10:16 Den retfærdiges Vinding tjener til Liv, den gudløses Indtægt til Synd.

10:17 At vogte påTugt erVej tiILivet, vild farer den, som viser Revselse fra sig.

10:18 Retfærdige Læber tier om Had, en Tåbe er den, der udspreder Rygter.

10:19 Ved megen Tale undgås ej Brøde, klog er den, der vogter sin Mund.

10:20 Den retfærdiges Tunge er udsøgt Sølv, gudløses Hjerte er intet værd.

10:21 Den retfærdiges Læber nærer mange, Dårerne dør af Mangel på Vid.

10:22 HERRENs Velsignelse, den gør rig, Slid og Slæb lægger intet til.

10:23 For Tåben er Skændselsgerning en Leg, Visdom er Leg for Mand med Indsigt.

10:24 Hvad en gudløs frygter, kommer over hans Hoved, hvad retfærdige ønsker, bliver dem givet.

10:25 Når Storm farer frem, er den gudløse borte, den retfærdige står på evig Grund.

10:26 Som Eddike for Tænder og Røg for Øjne så er den lade for dem, der sender ham.

10:27 HERRENs Frygt lægger dage til, gudløses År kortes af.

10:28 Retfærdige har Glæde i Vente, gudløses Håb vil briste.

10:29 For lydefri Vandel er HERREN et Værn, men en Rædsel for Udådsmænd.

10:30 Den retfærdige rokkes aldrig, ikke skal gudløse bo i Landet.

10:31 Den retfærdiges Mund bærer Visdoms Frugt, den falske Tunge udryddes.

10:32 Den retfærdiges Læber søger yndest, gudløses Mund bærer Falskheds Frugt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase