Index: Danish Bible

Ordsprogene 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

3:1 Min Søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit hjerte tage vare på mine bud!

3:2 Thi en Række af Dage og Leveår og Lykke bringer de dig.

3:3 Godhed og Troskab vige ej fra dig, bind dem som Bånd om din Hals, skriv dem på dit Hjertes Tavle!

3:4 Så finder du Nåde og Yndest i Guds og Menneskers Øjne.

3:5 Stol på HERREN af hele dit Hjerfe, men forlad dig ikke på din Forstand;

3:6 hav ham i Tanke på alle dine Veje, så jævner han dine Stier.

3:7 Hold ikke dig selv for viis, frygt HERREN og vig fra det onde;

3:8 så får du Helse for Legemet, Lindring for dine Ledemod.

3:9 Ær med din Velstand HERREN med Førstegrøden af al din Avl;

3:10 da fyldes dine Lader med Korn, dine Perser svømmer over af Most.

3:11 Min Søn, lad ej hånt om HERRENs Tugt, vær ikke ked af hans Revselse;

3:12 HERREN revser den, han elsker, han straffer den Søn, han har kær.

3:13 Lykkelig den, der har opnået Visdom, den, der vinder sig Indsigt;

3:14 thi den er bedre at købe end Sølv, bedre at vinde end Guld;

3:15 den er mere værd end Perler, ingen Klenodier opvejer den;

3:16 en Række af Dage er i dens højre, i dens venstre Rigdom og Ære;

3:17 dens Veje er liflige Veje, og alle dens Stier er Lykke;

3:18 den er et Livets Træ for dem, der griber den, lykkelig den, som holder den fast!

3:19 HERREN grundlagde Jorden med Visdom, grundfæsted Himlen med Indsigt;

3:20 ved hans Kundskab brød Strømmene frem, lader Skyerne Dug dryppe ned.

3:21 Min Søn, tag Vare på Snilde og Kløgt, de slippe dig ikke af Syne;

3:22 så bliver de Liv for din Sjæl og et yndigt Smykke til din Hals.

3:23 Da vandrer du trygt din Vej, støder ikke imod med din Fod; -

3:24 sætter du dig, skal du ikke skræmmes, lægger du dig, skal din Søvn vorde sød;

3:25 du skal ikke frygte uventet Rædsel, Uvejret, når det kommer over gudløse;

3:26 thi HERREN skal være din Tillid, han vogter din Fod, så den ikke hildes.

3:27 Nægt ikke den trængende Hjælp, når det står i din Magt at hjælpe;

3:28 sig ej til din Næste: "Gå og kom igen, jeg vil give i Morgen!" - såfremt du har det.

3:29 Tænk ikke på ondt mod din Næste, når han tillidsfuldt bor i din Nærhed.

3:30 Yp ikke Trætte med sagesløs Mand, når han ikke har voldet dig Men.

3:31 Misund ikke en Voldsmand, græm dig aldrig over hans Veje;

3:32 thi den falske er HERREN en Gru; mod retsindig er han fortrolig;

3:33 i den gudløses Hus er HERRENs Forbandelse, men retfærdiges Bolig velsigner han.

3:34 Over for Spottere bruger han Spot, men ydmyge giver han Nåde.

3:35 De vise får Ære til Arv, men Tåber høster kun Skam.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase