Index: Danish Bible

Salme 102

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

102:1 +

102:2 HERRE, lyt til min bøn, lad mit råb komme til dig,

102:3 skjul dog ikke dit Åsyn for mig; den Dag jeg stedes i Nød, bøj da dit Øre til mig; når jeg kalder, så skynd dig og svar mig!

102:4 Thi mine Dage svinder som Røg, mine Ledemod brænder som Ild;

102:5 mit Hjerte er svedet og - visnet som Græs, thi jeg glemmer at spise mit Brød.

102:6 Under min Stønnen klæber mine Ben til Huden;

102:7 jeg ligner Ørkenens Pelikan, er blevet som Uglen på øde Steder;

102:8 om Natten ligger jeg vågen og jamrer så ensom som Fugl på Taget;

102:9 mine Fjender håner mig hele Dagen; de der spotter mig, sværger ved mig.

102:10 Thi Støv er mit daglige Brød, jeg blander min Drik med Tårer

102:11 over din Harme og Vrede, fordi du tog mig og slængte mig bort;

102:12 mine Dage hælder som Skyggen, som Græsset visner jeg hen.

102:13 Men du troner evindelig, HERRE, du ihukommes fra Slægt til Slægt;

102:14 du vil rejse dig og forbarme dig over Zion, når Nådens Tid, når Timen er inde;

102:15 thi dine Tjenere elsker dets Sten og ynkes over dets Grushobe.

102:16 Og HERRENs Navn skal Folkene frygte, din Herlighed alle Jordens Konger;

102:17 thi HERREN opbygger Zion, han lader sig se i sin Herlighed;

102:18 han vender sig til de hjælpeløses Bøn, lader ej deres Bøn uænset.

102:19 For Efterslægten skal det optegnes, af Folk, der skal fødes, skal prise HERREN;

102:20 thi han ser ned fra sin hellige Højsal, HERREN skuer ned fra Himmel til Jord

102:21 for at høre de fangnes Stønnen og give de dødsdømte Frihed,

102:22 at HERRENs Navn kan forkyndes i Zion, hans - Pris i Jerusalem,

102:23 når Folkeslag og Riger til Hobe samles for at tjene HERREN.

102:24 Han lammed min Kraft på Vejen, forkorted mit Liv.

102:25 Jeg siger: Min Gud, tag mig ikke bort i Dagenes Hælvt! Dine År er fra Slægt til Slægt.

102:26 Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;

102:27 de falder, men du består, alle slides de op som en Klædning;

102:28 som Klæder skifter du dem; de skiftes, men du er den samme, og dine År får aldrig Ende!

102:29 Dine Tjeneres Børn fæster Bo, deres Sæd skal bestå for dit Åsyn.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase