Index: Danish Bible

Salme 94

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

94:1 HERRE du hævnens Gud, du Hævnens Gud, træd frem i Glans;

94:2 stå op, du Jordens Dommer, øv Gengæld mod de hovmodige!

94:3 Hvor længe skal gudløse, HERRE, hvor længe skal gudløse juble?

94:4 De fører tøjlesløs Tale, hver Udådsmand ter sig som Herre;

94:5 de underkuer, o HERRE, dit Folk og undertrykker din Arvelod;

94:6 de myrder Enke og fremmed faderløse slår de ihjel;

94:7 de siger: "HERREN kan ikke se,Jakobs Gud kan intet mærke!"

94:8 Forstå dog, I Tåber blandt Folket! Når bliver I kloge, I Dårer?

94:9 Skulde han, som plantede Øret, ej høre, han, som dannede Øjet, ej se?

94:10 Skulde Folkenes Tugtemester ej revse, han som lærer Mennesket indsigt?

94:11 HERREN kender Menneskets Tanker, thi de er kun Tomhed.

94:12 Salig den Mand, du tugter, HERRE, og vejleder ved din Lov

94:13 for at give ham Ro for onde Dage, indtil der graves en Grav til den gudløse;

94:14 thi HERREN bortstøder ikke sit Folk og svigter ikke sin Arvelod.

94:15 Den retfærdige kommer igen til sin Ret, en Fremtid har hver oprigtig af Hjertet.

94:16 Hvo står mig bi mod Ugerningsmænd? hvo hjælper mig mod Udådsmænd?

94:17 Var HERREN ikke min Hjælp, snart hviled min Sjæl i det stille.

94:18 Når jeg tænkte: "Nu vakler min Fod", støtted din Nåde mig, HERRE;

94:19 da mit Hjerte var fuldt af ængstede Tanker, husvaled din Trøst min Sjæl.

94:20 står du i Pagt med Fordærvelsens Domstol, der skaber Uret i Lovens Navn?

94:21 Jager de end den ret,færdiges Liv og dømmer uskyldigt Blod,

94:22 HERREN er dog mit Bjærgested, min Gud er min Tilflugtsklippe;

94:23 han vender deres Uret imod dem selv, udsletter dem for deres Ondskab; dem udsletter HERREN vor Gud.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase