Index: Danish Bible

Salme 74

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

74:1 Hvorfor har du, Gud, stødt os bort for evig, hvi ryger din Vrede mod Hjorden, du røgter?

74:2 Kom din Menighed i Hu, som du fordum vandt dig, - du udløste den til din Ejendoms Stamme - Zions Bjerg, hvor du har din Bolig.

74:3 Løft dine Fjed til de evige Tomter: Fjenden lagde alt i Helligdommen øde.

74:4 Dine Fjender brøled i dit Samlingshus, satte deres Tegn som Tegn deri.

74:5 Det så ud, som når man løfter Økser i Skovens Tykning.

74:6 Og alt det udskårne Træværk der! De hugged det sønder med Økse og Hammer.

74:7 På din Helligdom satte de Ild, de skændede og nedrev dit Navns Bolig.

74:8 De tænkte: "Til Hobe udrydder vi dem!" De brændte alle Guds Samlingshuse i Landet.

74:9 Vore Tegn, dem ser vi ikke, Profeter findes ej mer; hvor længe, ved ingen af os.

74:10 Hvor længe, o Gud, skal vor Modstander smæde, Fjenden blive ved at håne dit Navn?

74:11 Hvorfor holder du din Hånd tilbage og skjuler din højre i Kappens Fold?

74:12 Vor Konge fra fordums Tid er dog Gud, som udførte Frelsens Værk i Landet.

74:13 Du kløvede Havet med Vælde, knuste på Vandet Dragernes Hoved;

74:14 du søndrede Hovederne på Livjatan og gav dem som Æde til Ørkenens Dyr;

74:15 Kilde og Bæk lod du vælde frem, du udtørred stedseflydende Strømme;

74:16 din er Dagen, og din er Natten, du grundlagde Lys og Sol,

74:17 du fastsatte alle Grænser på Jord, du frembragte Sommer og Vinter.

74:18 Kom i Hu, o HERRE, at Fjenden har hånet, et Folk af Dårer har spottet dit Navn!

74:19 Giv ikke Vilddyret din Turteldues Sjæl, glem ikke for evigt dine armes Liv;

74:20 se hen til Pagten, thi fyldte er Landets mørke Steder med Voldsfærds Boliger.

74:21 Lad ej den fortrykte gå bort med Skam, lad de arme og fattige prise dit Navn!

74:22 Gud, gør dig rede, før din Sag, kom i Hu, hvor du stadig smædes af bårer,

74:23 lad ej dine Avindsmænds Røst uænset! Ustandseligt lyder dine Fjenders Larm!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase