Index: Danish Bible

Salme 69

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

69:1 +

69:2 Frels mig Gud, thi Vandene når mig til Sjælen,

69:3 jeg er sunket i bundløst Dynd, hvor der intet Fodfæste er, kommet i Vandenes Dyb, og Strømmen går over mig;

69:4 træt har jeg skreget mig, Struben brænder, mit Øje er mat af at bie på min Gud;

69:5 flere end mit Hoveds Hår er de, der hader mig uden Grund, mange er de, som vil mig til Livs, uden Skel er mig fjendske; hvad jeg ikke har ranet, skal jeg dog erstatte!

69:6 Gud, du kender min Dårskab, min Skyld er ej skjult for dig.

69:7 Lad mig ej bringe Skam over dem, som bier på dig, o Herre, Hærskarers HERRE, lad mig ej bringe Skændsel over dem der søger dig, Israels Gud!

69:8 Thi for din Skyld bærer jeg Spot, mit Åsyn dækkes af Skændsel;

69:9 fremmed er jeg for mine Brødre en Udlænding for min Moders Sønner.

69:10 Thi Nidkærhed for dit Hus har fortæret mig, Spotten mod dig er faldet på mig:

69:11 jeg spæged min Sjæl med Faste, og det blev mig til Spot;

69:12 i Sæk har jeg klædt mig, jeg blev dem et Mundheld.

69:13 De, der sidder i Porten, taler om mig, ved Drikkelagene synger de om mig.

69:14 Men jeg beder, HERRE, til dig i Nådens Tid, o Gud, i din store Miskundhed svare du mig!

69:15 Frels mig med din trofaste Hjælp fra Dyndet, at jeg ikke skal synke; red mig fra dem, der hader mig, fra Vandenes Dyb,

69:16 lad Strømmen ikke gå over mig; lad Dybet ikke sluge mig eller Brønden lukke sig over mig.

69:17 Svar mig, HERRE, thi god er din Nåde, vend dig til mig efter din store Barmhjertighed;

69:18 dit Åsyn skjule du ej for din Tjener, thi jeg er i Våde, skynd dig og svar mig;

69:19 kom til min Sjæl og løs den, fri mig for mine Fjenders Skyld!

69:20 Du ved, hvorledes jeg smædes og bærer Skam og Skændsel; du har Rede på alle mine Fjender.

69:21 Spot har ulægeligt knust mit Hjerte; jeg bied forgæves på Medynk, på Trøstere uden at finde;

69:22 de gav mig Malurt at spise og slukked min Tørst med Eddike.

69:23 Lad Bordet foran dem blive en Snare, deres Takofre blive en Fælde;

69:24 lad Øjnene slukkes, så Synet svigter, lad Lænderne altid vakle!

69:25 Din Vrede udøse du over dem din glødende Harme nå dem;

69:26 deres Teltlejr blive et Øde, og ingen bo i deres Telte!

69:27 Thi de forfølger den, du slog, og øger Smerten for dem, du såred.

69:28 Tilregn dem hver eneste Brøde lad dem ikke få Del i din Retfærd;

69:29 lad dem slettes af Livets Bog, ej optegnes blandt de retfærdige!

69:30 Men mig, som er arm og lidende, bjærge din Frelse, o Gud!

69:31 Jeg vil prise Guds Navn med Sang og ophøje ham med Tak;

69:32 det er mer for HERREN end Okser end Tyre med Horn og Klove!

69:33 Når de ydmyge ser det, glæder de sig; I, som søger Gud, eders Hjerte oplives!

69:34 Thi HERREN låner de fattige Øre, han agter ej fangne Venner ringe.

69:35 Himmel og Jord skal prise ham, Havet og alt, hvad der rører sig der;

69:36 thi Gud vil frelse Zion og opbygge Judas Byer; der skal de bo og tage det i Eje;

69:37 hans Tjeneres Afkom skal arve det, de, der elsker hans Navn, skal bo deri.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase