Index: Danish Bible

Salme 31

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

31:1 +

31:2 HERRE, jeg lider på dig, lad mig aldrig i Evighed skuffes. Udfri mig i din Retfærd,

31:3 du bøje dit Øre til mig; red mig i Hast og vær mig en Tilflugtsklippe, en Klippeborg til min Frelse;

31:4 thi du er min Klippe og Borg. For dit Navns Skyld lede og føre du mig,

31:5 fri mig fra Garnet, de satte for mig; thi du er min Tilflugt,

31:6 i din Hånd befaler jeg min Ånd. Du forløser mig, HERRE, du tro faste Gud,

31:7 du hader dem, der bolder på Løgneguder. Men jeg, jeg stoler på HERREN,

31:8 jeg vil juble og glæde mig over din Miskundhed; thi du har set min Nød, agtet på min Sjælekvide.

31:9 Du gav mig ikke i Fjendens Hånd, men skaffede Rum for min Fod.

31:10 Vær mig nådig, HERRE, thi jeg er angst, af Kummer hentæres mit Øje, min Sjæl og mit Indre.

31:11 Thi mit Liv svinder hen i Sorg, mine År i Suk, min Kraft er brudt for min Brødes Skyld, mine Ben hentæres.

31:12 For alle mine Fjenders Skyld er jeg blevet til Spot, mine Naboers Gru, mine Keodinges Rædsel; de, der ser mig på Gaden, flygter for mig.

31:13 Som en død er jeg gået dem at Minde, jeg er som et ødelagt Kar.

31:14 Thi mange hører jeg hviske, trindt om er Rædsel, når de holder Råd imod mig, pønser på at tage mit Liv.

31:15 Men, HERRE, jeg stoler på dig; jeg siger: Du er min Gud,

31:16 mine Tider er i din Hånd. Red mig fra Fjenders Hånd, fra dem, der forfølger mig,

31:17 lad dit Ansigt lyse over din Tjener, frels mig i din Miskundhed.

31:18 HERRE, lad mig ej blive til Skamme, jeg råber jo til dig, lad de gudløse blive til Skamme og synke tavse i Døden.

31:19 Lad de falske Læber forstumme, som taler frækt om den retfærdige med Hovmod og Foragt.

31:20 Hvor stor er dog din Godhed, som du gemmer til dem, der frygter dig, over mod dem, der lider på dig, for Menneskebørnenes Øjne.

31:21 Du skjuler dem i dit Åsyns Skjul for Menneskers Stimmel; du gemmer dem i en Hytte for Tungers Kiv.

31:22 Lovet være HERREN, thi under fuld Miskundhed har han vist mig i en befæstet Stad.

31:23 Og jeg, som sagde i min Angst: "Jeg er bortstødt fra dine Øjne!" Visselig, du hørte min tryglende Røst, da jeg råbte til dig.

31:24 Elsk HERREN, alle hans fromme; de trofaste skærmer HERREN; men den, der handler i Hovmod, gengælder han mangefold.

31:25 Fat Mod, eders Hjerte være stærkt, alle I, som bier på HERREN!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase