Index: Danish Bible

Salme 25

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

25:1 +

25:2 min Gud jeg stoler på dig, lad mig ikke beskæmmes, lad ej mine Fjender fryde sig over mig.

25:3 Nej, ingen som bier på dig, skal beskæmmes; beskæmmes skal de, som er troløse uden Grund.

25:4 Lad mig kende dine Veje, HERRE lær mig dine Stier.

25:5 Led mig på din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig på dig.

25:6 HERRE, kom din Barmhjertighed i Hu og din Nåde, den er jo fra Evighed af.

25:7 Mine Ungdomssynder og Overtrædelser komme du ikke i Hu, men efter din Miskundhed kom mig i Hu, for din Godheds Skyld, o HERRE!

25:8 God og oprigtig er HERREN, derfor viser han Syndere Vejen.

25:9 Han vejleder ydmyge i det, som er ret, og lærer de ydmyge sin Vej.

25:10 Alle HERRENs Stier er Miskundhed og Trofasthed for dem, der holder hans Pagt og hans Vidnesbyrd.

25:11 For dit Navns Skyld, HERRE, tilgive du min Brøde, thi den er stor.

25:12 Om nogen frygter HERREN, ham viser han den Vej, han skal vælge;

25:13 selv skal han leve i Lykke og hans Sæd få Landet i Eje.

25:14 Fortroligt Samfund har HERREN med dem, der frygter ham, og han kundgør dem sin Pagt.

25:15 Mit Øje er stadig vendt imod HERREN, thi han frier mine Fødder af Snaren.

25:16 Vend dig til mig og vær mig nådig, thi jeg er ene og arm.

25:17 Let mit Hjertes Trængsler og før mig ud af min Nød.

25:18 Se hen til min Nød og min Kvide og tilgiv alle mine Synder.

25:19 Se hen til mine Fjender, thi de er mange og hader mig med Had uden Grund.

25:20 Vogt min Sjæl og frels mig, jeg lider på dig, lad mig ikke beskæmmes.

25:21 Lad Uskyld og Retsind vogte mig, thi jeg bier på dig, HERRE.

25:22 Forløs, o Gud, Israel af alle dets Trængsler!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase