Index: Danish Bible

Job 38

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]   

38:1 Så svarede HERREN Job ud fra Stormvejret og sagde:

38:2 "Hvem fordunkler mit Råd med Ord, som er uden Mening?

38:3 Omgjord som en Mand dine Lænder, jeg vil spørge, og du skal lære mig!

38:4 Hvor var du, da jeg grundede Jorden? Sig frem, om du har nogen Indsigt!

38:5 Hvem bestemte dens Mål - du kender det jo - hvem spændte Målesnor ud derover?

38:6 Hvorpå blev dens Støtter sænket, hvem lagde dens Hjørnesten,

38:7 mens Morgenstjernerne jubled til Hobe, og alle Gudssønner råbte af Glæde?

38:8 Hvem stængte for Havet med Porte, dengang det brusende udgik af Moders Skød,

38:9 dengang jeg gav det Skyen til Klædning og Tågemulm til Svøb,

38:10 dengang jeg brød det en Grænse og indsatte Portslå og Døre

38:11 og sagde: "Hertil og ikke længer! Her standse dine stolte Vover!"

38:12 Har du nogen Sinde kaldt Morgenen frem, ladet Morgenrøden vide sit Sted,

38:13 så den greb om Jordens Flige og gudløse rystedes bort,

38:14 så den dannedes til som Ler under Segl, fik Farve, som var den en Klædning?

38:15 De gudløses Lys toges fra dem, den løftede Arm blev knust.

38:16 Har du mon været ved Havets Kilder, har du mon vandret på Dybets Bund?

38:17 Mon Dødens Porte har vist sig for dig, skued du Mulmets Porte?

38:18 Så du ud over Jordens Vidder? Sig frem, om du ved, hvor stor den er!

38:19 Hvor er Vejen til Lysets Bolig, og hvor har Mørket mon hjemme,

38:20 så du kunde hente det til dets Rige og bringe det hen på Vej til dets Bolig?

38:21 Du ved det, du blev jo født dengang, dine Dages Tal er jo stort!

38:22 Har du været, hvor Sneen gemmes, og skuet, hvor Hagelen vogtes,

38:23 den, jeg gemmer til Trængselens Tid, til Kampens og Krigens Dag?

38:24 Hvor er Vejen did, hvor Lyset deler sig, hvor Østenvinden spreder sig ud over Jorden?

38:25 Hvem åbnede Regnen en Rende og Tordenens Lyn en Vej

38:26 for at væde folketomt Land, Ørkenen, hvor ingen bor,

38:27 for at kvæge Øde og Ødemark og fremkalde Urter i Ørkenen?

38:28 Har Regnen mon en Fader, hvem avlede Duggens Dråber?

38:29 Af hvilket Skød kom Isen vel frem, hvem fødte mon Himlens Rim?

38:30 Vandet størkner som Sten, Dybets Flade trækker sig sammen.

38:31 Knytter du Syvstjernens Bånd, kan du løse Orions Lænker?

38:32 Lader du Aftenstjemen gå op i Tide, leder du Bjørnen med Unger?

38:33 Kender du Himmelens Love, fastsætter du dens Magt over Jorden?

38:34 Kan du løfte Røsten til Sky, så Vandskyl adlyder dig?

38:35 Sender du Lynene ud, så de går, og svarer de dig: "Her er vi!"

38:36 Hvem lagde Visdom i sorte Skyer, hvem gav Luftsynet Kløgt?

38:37 Hvem er så viis, at han tæller Skyerne, hvem hælder Himmelens Vandsække om,

38:38 når Jorden ligger i Ælte, og Leret klumper sig sammen?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase