Index: Danish Bible

Job 35

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]   

35:1 Og Elihu tog til Orde og sagde:

35:2 "Holder du det for Ret, og kalder du det din Ret for Gud,

35:3 at du siger: "Hvad båder det mig, hvad hjælper det mig, at jeg ikke synder?"

35:4 Jeg vil give dig Svar og tillige med dig dine Venner:

35:5 Løft dit Blik imod Himlen og se, læg Mærke til Skyerne, hvor højt de, er over dig!

35:6 Hvis du synder, hvad skader du ham? Er din Brøde svar, hvad gør det da ham?

35:7 Er du retfærdig, hvad gavner du ham, hvad mon han får af din Hånd?

35:8 Du Menneske, dig vedkommer din Gudløshed, dig, et Menneskebarn, din Retfærd!

35:9 Man skriger over den megen Vold, råber om Hjælp mod de mægtiges Arm,

35:10 men siger ej: "Hvor er Gud, vor Skaber, som giver Lovsang om Natten,

35:11 lærer os mer end Jordens Dyr, gør os vise fremfor Himlens Fugle?"

35:12 Der råber man, uden at han giver Svar, over de ondes Hovmod;

35:13 til visse, Gud hører ej tomme Ord, den Almægtige ænser dem ikke,

35:14 endsige din Påstand om ikke at se ham! Vær stille for hans Åsyn og bi på ham!

35:15 Men nu, da hans Vrede ej bringer Straf og han ikke bekymrer sig stort om Synd,

35:16 så oplader Job sin Mund med Tant, uden Indsigt taler han store Ord.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase