Index: Danish Bible

Job 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]   

20:1 Så tog Na'amatiten Zofar til Orde og sagde

20:2 "Derfor bruser Tankerne i mig, og derfor stormer det i mig;

20:3 til min Skam må jeg høre på Tugt, får tankeløst Mundsvejr til Svar!

20:4 Ved du da ikke fra Arilds Tid, fra Tiden, da Mennesket sattes på Jorden,

20:5 at gudløses Jubel er kort og vanhelliges Glæde stakket?

20:6 Steg end hans Hovmod til Himlen, raged hans Hoved i Sky,

20:7 som sit Skarn forgår han for evigt, de, der så ham, siger: "Hvor er han?"

20:8 Han flyr som en Drøm, man finder ham ikke, som et Nattesyn jages han bort;

20:9 Øjet, der så ham, ser ham ej mer, hans Sted får ham aldrig at se igen.

20:10 Hans Sønner bejler til ringes Yndest, hans Hænder må give hans Gods tilbage.

20:11 Hans Ben var fulde af Ungdomskraft, men den lægger sig med ham i Støvet.

20:12 Er det onde end sødt i hans Mund, når han gemmer det under sin Tunge,

20:13 sparer på det og slipper det ikke, holder det fast til sin Gane,

20:14 så bliver dog Maden i hans Indre til Slangegift inden i ham;

20:15 Godset, han slugte, må han spy ud, Gud driver det ud af hans Bug,

20:16 han indsuger Slangernes Gift, og Øgleungen slår ham ihjel;

20:17 han skuer ej Strømme af Olie, Bække af Honning og Fløde;

20:18 han må af med sin Vinding, svælger den ej, får ingen Glæde af tilbyttet Gods.

20:19 Thi han knuste de ringe og lod dem ligge, ranede Huse, han ej havde bygget.

20:20 Thi han har ingen Hjælp af sin Rigdom, trods sine Skatte reddes han ikke;

20:21 ingen gik fri for hans Glubskhed, derfor varer hans Lykke ikke;

20:22 midt i sin Overflod har han det trangt, al Slags Nød kommer over ham.

20:23 For at fylde hans Bug sender Gud sin Vredes Glød imod ham, lader sin Harme regne på ham.

20:24 Flyr han for Brynje af Jern, så gennemborer ham Kobberbuen;

20:25 en Kni kommer ud af hans Ryg, et lynende Stål af hans Galde; over ham falder Rædsler,

20:26 idel Mørke er opsparet til ham; Ild, der ej blæses op, fortærer ham, æder Levningen i hans Telt.

20:27 Himlen bringer hans Brøde for Lyset, og Jorden rejser sig mod ham.

20:28 Hans Huses Vinding må bort, rives bort på Guds Vredes Dag.

20:29 Slig er den gudløses Lod fra Gud og Lønnen fra Gud for hans Brøde!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase