Index: Danish Bible

Ezra 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]   

2:1 Følgende er de Folk fra vor Landsdel, der drog op fra Landflygtigheden og Fangenskabet. Kong Nebukadnezar af Babel havde ført dem bort til Babel, men nu vendte de tilbage til Jerusalem og Juda, hver til sin By;

2:2 de kom i Følge med Zerubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Re'elaja, Mordokaj, Bilsjan, Mispar, Bigvaj, Rehum og Ba'ana'. Tallet på Mændene i Israels Folk var:

2:3 Par'osj's Efterkommere 2.172,

2:4 Sjefatjas Efterkommere 372,

2:5 Aras Efterkommere 775,

2:6 Pahat-Moabs Efterkommere, Jesuas og Joabs Efterkommere, 2.812,

2:7 Elams Efterkommere 1.254,

2:8 Zattus Efterkommere 945,

2:9 Zakkajs Efterkommere 760,

2:10 Banis Efterkommere 642,

2:11 Bebajs Efterkommere 623,

2:12 Azgads Efterkommere 1.222,

2:13 Adonikams Efterkommere 666,

2:14 Bigvajs Efterkommere 2.056,

2:15 Adins Efterkommere 454,

2:16 Aters Efterkommere gennem Hizkija 98,

2:17 Bezajs Efterkommere 323,

2:18 Joras Efterkommere 112,

2:19 Hasjums Efterkommere 223,

2:20 Gibbars Efterkommere 95,

2:21 Betlehems Efterkommere 123,

2:22 Mændene fra Netofa 56,

2:23 Mændene fra Anatot 128,

2:24 Azmavets Efterkommere 42,

2:25 Kirjat-Jearims, Kefiras og Be'erots Efterkommere 743,

2:26 Ramas og Gebas Efterkommere 621,

2:27 Mændene fra Mikmas 122,

2:28 Mændene fra Betel og Aj 223,

2:29 Nebos Efterkommere 52,

2:30 Magbisj's Efterkommere 156,

2:31 det andet Elams Efterkommere 1.254,

2:32 Harims Efterkommere 320,

2:33 Lods, Hadids og Onos Efterkommere 725,

2:34 Jerikos Efterkommere 345,

2:35 Sena'as Efterkommere 3.630.

2:36 Præsterne var: Jedajas Efterkommere af Jesuas Hus 973,

2:37 Immers Efterkommere 1.052,

2:38 Pasjhurs Efterkommere 1.247,

2:39 Harims Efterkommere 1.017.

2:40 Leviterne var: Jesuas og Kadmiels Efterkommere af Hodavjas Efterkommere 74,

2:41 Tempelsangerne var: Asafs Sønner 128.

2:42 Dørvogterne var: Sjallums, Aters, Talmons, Akkubs, Hatitas og Sjobajs Efterkommere, i alt 139.

2:43 Tempeltrællene var: Zihas, Hasufas, Tabbaots,

2:44 Keros's, Si'as, Padons,

2:45 Lebanas, Hagabas, Akkubs,

2:46 Hagabs, Salmajs, Hanans,

2:47 Giddels, Gahars, Reajas,

2:48 Rezins, Nekodas, Gazzams,

2:49 Uzzas, Paseas, Besajs,

2:50 Asnas, Me'uniternes, Nefusifernes,

2:51 Bakbuks, Hakufas, Harhurs,

2:52 Bazluts, Mehidas, Harsjas,

2:53 Barkos's, Siseras, Temas,

2:54 Nezias og Hatifas Efterkommere.

2:55 Efterkommere af Salomos Trælle var: Sotajs, Soferets, Perudas,

2:56 Ja'alas, Darkons, Giddels,

2:57 Sjefatjas, Hattils, Pokeret-Hazzebajims og Amis Efterkommere.

2:58 Tempeltrællene og Efterkommerne af Salomos Trælle var i alt 392.

2:59 Følgende, som drog op fra Tel-Mela, Tel-Harsja, Kerub-Addan og Immer, kunde ikke opgive deres Fædrenehuse og Slægt, hvor vidt de hørte til Israel:

2:60 Delajas, Tobijas og Nekodas Efterkommere 652.

2:61 Og af Præsterne: Habaj as, Hakkoz's og Barzillajs Efterkommere; denne sidste havde ægtet en af Gileaditen Barzillajs Døtre og var blevet opkaldt efter dem.

2:62 De ledte efter deres Slægtebøger, men kunde ikke finde dem, derfor blev de som urene udelukket fra Præstestanden.

2:63 Statholderen forbød dem at spise af det højhellige, indtil der fremstod en Præst med Urim og Tummim.

2:64 Hele Menigheden udgjorde 42.360

2:65 foruden deres Trælle og Trælkvinder, som udgjorde 7.337, hvortil kom 200 Sangere og Sangerinder.

2:66 Deres Heste udgjorde 736, deres Muldyr 245,

2:67 deres Kameler 435 og deres Æsler 6.720.

2:68 Af fædrenehusenes Overhoveder gav nogle, da de kom til HERRENs Hus i Jerusalem, frivillige Gaver til Guds Hus, for at det kunde genopbygges på sin Plads;

2:69 de gav efter deres Evne til Byggesummen 61.000 Drakmer Guld, 5.000 Miner Sølv og 100 Præstekjortler.

2:70 Derpå bosatte Præsterne, Leviterne og en Del al Folket sig i Jerusalem og dets Område, men Sangerne, Dørvogterne og Tempeltrællene og hele det øvrige Israel i deres Byer.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase