Отговорени библейски въпроси
 

Добре дошли в българската версия на elhijodedios.com!


Отговорени библейски въпроси

На този етап не можем да приемаме въпроси на български език. Ако можете да пишете и да четете на английски език, изпращайте въпросите си на - http://elhijodedios.com/bible/Bible-Questions.html.

Потърси elhijodedios.com Български

По-долу са изброени страниците, с които разполагаме на български език:

Bulgarian Bible On line


Добрата вест

Имаш ли вечен живот?

Как да получава Божието прощение?

Аз съм мюсюлманин, защо да ставам християнин? Как да имам правилните отношения с Бога?

Какво означава да бъдеш новороден християнин?

Какво представляват четирите духовни закона?

Какво представлява християнинът?

Какво представлява молитвата на грешника?

Исус ли е единственият път към рая?

Как мога да знам със сигурност, че ще отида в рая, когато умра?

Има ли живот след смъртта?

Какво означава да приемеш Исус като свой личен Спасител?

Какъв е планът за спасение?

Коя е правилната религия за мен?

Кой е Пътят на спасението от Посланието към Римляните?

Току-що повярвах в Исус Христос…а сега накъде?


Много важни въпроси

Какъв е смисълът на живота?

Бог съществува ли? Има ли доказателства за съществуването на Бога?

Исус Бог ли е? Исус някога претендирал ли е, че е Бог?

Бог действително ли съществува? Как мога да съм сигурен/сигурна, че Бог действително съществува?

Кои са Божиите атрибути? Какъв е Бог?

Наистина ли Библията е Божието Слово?

Какво представлява християнството и в какво вярват християните?

Какъв е смисълът на живота?

Трябва ли християните да спазват старозаветния закон?

Библейски потвърдена ли е божествеността на Христос?

Спасението само чрез вяра ли е или чрез вяра плюс дела?

Как да разбера каква е Божията воля за живота ми?

Как мога да преодолея греха в живота си на християнин?

Кой е Святият Дух?

Защо да не се самоубия?

Ако аз се обърна към християнството, семейството ми ще се отрече от мен и аз ще бъда жертва на ужасно гонение сред моя народ. Какво да правя?


Най-често задавани въпроси

Има ли библейски основания за сигурността на вечния живот?

Какво става след смъртта?

Веднъж спасен, човек завинаги ли е спасен?

Какво е християнското разбиране за самоубийството?

На какво ни учи Библията за Троицата?

Християните и мюсюлманите на един и същ Бог ли се покланят?

Какво е значението на кръщението на християнина?

Какво се казва в Библията за развода и за повторния брак?

Жени – пастори / проповедници? Какво казва Библията за жените в служение?

Какво се казва в Библията за даването на десятък от християните?

Къде е бил Исус през трите дни между Неговата смърт и възкресение?

Какво се казва в Библията за смесените бракове?

Какво представлява дарбата говорене на езици?

Какво се казва в Библията за секса преди брака / за предбрачния секс?

Какво казва Библията за татуировките и пиърсинга?

Какво се казва в библията относно пиенето на алкохол? Грях ли е християнин да пие алкохол / вино?

Какво се казва в Библията за хазарта? Грях ли е хазартът?

Ще отидат ли домашните любимци / животните в рая?

Какво се казва в Библията за динозаврите? Говори ли се въобще за динозаври в Библията?

Коя била жената на Каин? Била ли е тя негова сестра?

Какво се казва в Библията за хомосексуалността? Хомосексуалността грях ли е?

Грях ли е мастурбацията според Библията?Отговорени библейски въпроси