домашни любимци рай души
 
 

Ще отидат ли домашните любимци / животните в рая?Въпрос: Ще отидат ли домашните любимци / животните в рая?

Отговор:
Библията не дава конкретен отговор на този въпрос. Ние обаче, като се позовем на някои общи библейски принципи, бихме могли да хвърлим известна светлина върху него. Бог вдъхва жизнено дихание в човека (Битие 2:7) и животните (Битие 1:30; 6:17; 7:15, 22). Основното различие между човешките същества и животните е, че човекът е направен по образ и подобие на Бога (Битие 1:26-27). Животните не са създадени по образ и подобие на Бога. Фактът, че човекът е създаден по образ и подобие на Бога (Битие 1:26-27) означава, че хората са като Бога – те са духовни същества, които притежават личностните характеристики: ум, емоции и воля. Те притежават такъв аспект, който продължава да съществува и след смъртта. Ако домашните любимци / животните имат “душа” или някакъв нематериален аспект, той би трябвало да е с различно естество или с по-ниско “качество” от душата на човека. От това различие би могло да се предположи, че “душите” на домашните любимци / животните не продължават да съществуват след смъртта.

Друг фактор, на който трябва да се обърне внимание е, че животните наистина са част от творческия процес на Бога в Битие. Бог е създал животните и е казал, че са добри (Битие 1:25). Ето защо, нямаме основания да смятаме, че няма да има животни на новата земя (Откровение 21:10). Със сигурност животни ще има по време на хилядогодишното царство (Исая 11:6; 65:25). Невъзможно е обаче да кажем със сигурност сред тези животни ще бъдат и домашните любимци, които сме имали на земята. Убедени сме, обаче, че Бог е справедлив и че когато отидем в рая ще бъдем напълно съгласни с Неговото решение по този въпрос – каквото и да е то.


Върнете се обратно на основната българска страница

Ще отидат ли домашните любимци / животните в рая?