Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


3 John 1

  [1]

1:1 Възлюбений, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога.

1:2 За Димитрия се свидетелствува добро от всички, и от самата истина; а още и ние свидетелствуваме и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинско.

1:3 Имах много да ти пиша, но не ми се ще да ти пиша с мастило и перо;

1:4 а надявам се скоро да те видя, и ще разговорим уста с уста. Мир на тебе. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име.

1:5 []

1:6 Юда, слуга Исус Христов, и брат Яковов, до призваните, възлюбени от Бога Отца и пазени в Исуса Христа:

1:7 Милост, мир и любов да ви се умножат.

1:8 Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви овещая да се подвизаете за вярата, която еднаж за винаги бе предадена на светиите.

1:9 Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос.

1:10 А искам да ви напомня, (тъй като сте узнали вече всичко това), че Господ, като избави веднаж Своя народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха,

1:11 и че ангели, които не упазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище,_— Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;

1:12 както и Содом, Гомор и околните им градове, които, подобно на тях, се предадоха на блудство и изпаднаха в противоестествени пороци<$FГръцки: И следваха след чужда плът. Бит. 19:5.>, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън.

1:13 При все това, по същия начин и тия с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества.

1:14 Но архангел Михаил, когото в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не смея да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри.

1:15 Тия, обаче, хулят всичко, което не знаят; а което знаят естествено, както животните без разум, в това развращават себе си.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase