Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 John 1

  [1]

1:1 защото, който го поздравява, става участник в неговите зли дела.

1:2 Имам много да ви пиша, но не искам да пиша с книга и мастило, обаче надявам се да дойда при вас, и уста с уста да се разговорим, за да бъде радостта ви пълна.

1:3 Поздравяват те чадата на твоята избрана сестра.

1:4 От Презвитера до любезния Гай, когото любя:

1:5 Възлюбений, молитствувам да благоуспееш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.

1:6 Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелствуваха за твоята вярност, според както ти ходиш в истината.

1:7 По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада ходят в истината.

1:8 Възлюбений, ти вършиш вярна работа в каквото правиш за братята, и то за чужденци;

1:9 които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога;

1:10 защото за Христовото име излязоха, без да вземат нищо от езичниците.

1:11 Ние, прочее, сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем съработници с истината.

1:12 Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема.

1:13 Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат, и ги пъди от църквата.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase