Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Peter 2

  [1]   [2]   [3]

2:1 докато ангелите, ако и да са по-големи в мощ и сила, не представят против тях хулителна присъда пред Господа.

2:2 Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени, за да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат,

2:3 наближаващи да получат заплатата на неправдата_— люде, които считат за удоволствие да разкошествуват денем. Те са петна и позор; наслаждават се на примамките си, когато са на угощение при вас;

2:4 очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на проклетия;

2:5 оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата,

2:6 но биде изобличен за своето беззаконие, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря лудостта на пророка.

2:7 Те са безводни кладенци, мъгли тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина [до века].

2:8 Защото, като говорят с надуто празнословие, те с разтленността подмамват в плътските страсти ония, които едвам избягват от живеещите в заблуда.

2:9 Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става.

2:10 Понеже, ако, след като са избягали от светските мърсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исус Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото.

2:11 Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях света заповед.

2:12 С тях се е случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята.

2:13 Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум,

2:14 за да помните думите, изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли.

2:15 Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват:

2:16 Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така, както от началото на създанието.

2:17 Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,

2:18 но пак посредством тях тогавашния свят, потопен от водата загина.

2:19 Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци

2:20 Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господ един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.

2:21 Господ не забравя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.

2:22 А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase