Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Peter 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]

1:1 като издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славите.

1:2 И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те в това, което сега ви извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата, в което и самите ангели желаят да надникнат.

1:3 Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.

1:4 Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте по време на незнанието си;

1:5 но, както е свят Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие с цялото си държание;

1:6 защото е писано: +Бъдете свети, понеже Аз съм свят+.

1:7 И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди, според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето престояване,

1:8 като знаете, че не са тленни къща_— сребро или злато_— сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви,

1:9 но със скъпоценната кръв на Христа, като агнец без недостатък и пречист,

1:10 Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в окончанието на времената за вас,

1:11 които чрез Него повярвахте в Бога, Който го възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.

1:12 Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце,

1:13 тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от не тленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].

1:14 Защото "Всяка твар е като трева, и всичката - слава като цвят от трева; Тревата изсъхва, и цветът - окапва,

1:15 Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено.

1:16 И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване,

1:17 пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,

1:18 ако сте опитали, +че Господ е благ;+

1:19 При Когото идвайки като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен,

1:20 и вие, като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.

1:21 Защото е писано в писанието:_— "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами"

1:22 За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла",

1:23 и, "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни,_— за което бяха определени.

1:24 Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.

1:25 вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase