Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


James 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]

4:1 Смирявайте се, пред Господа, и Той ще ви възвишава,.

4:2 Не се одумвайте един друг, братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.

4:3 Само един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си?

4:4 Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим,

4:5 когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.

4:6 Вместо това, вие тепърва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.

4:7 Но сега славно ви е да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло.

4:8 Прочее, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е нему.

4:9 Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас.

4:10 Богатството ви изгни, и дрехите са изядени от молци

4:11 Златото ви и среброто ви ръждясаха, и ръждата им ще свидетелствува против вас, и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни.

4:12 Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите.

4:13 Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане.

4:14 Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи.

4:15 И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд.

4:16 Останете и вие твърди, и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи.

4:17 Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени, ето, Съдията стои пред вратите.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase