Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Hebrews 12

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

12:1 Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а Той – за наша полза, за да съучаствуваме в Неговата светост.

12:2 Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко; но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него.

12:3 Затова "укрепете немощните ръце и отслабналите колена",

12:4 и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив, да изцелее.

12:5 Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.

12:6 И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него;

12:7 да не би някой да е блудник или нечестив, както Исав, който за едно ястие продаде първородството си;

12:8 понеже знаете, че даже когато искаше по-после да наследи благословението, той бе отхвърлен, при все че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума у баща си.

12:9 Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема и пламнала в огън, нито до тъмнина и буря,

12:10 нито до тръбен звук и глас на думи; такъв, щото ония, които го чуха, се примолиха да им се не говори вече дума;

12:11 (защото не можаха да изтърпят онова, що им се заповядваше: "Даже животно, ако се допре до планината, ще се убие с камъни";

12:12 и толкоз страшна беше гледката, щото Моисей рече: "Много съм уплашен и разтреперан");

12:13 но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,

12:14 при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенствуваните праведници,

12:15 при Исуса, Посредника на новия завет, и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата.

12:16 Внимавайте, да не презрете този, Който говори; защото,ако ония не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не щем избегна ние, ако се отървем от Този, Който предупреждава от небесата!

12:17 Чийто глас разтърси тогава земята; а сега Той се обеща, казвайки: "Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето".

12:18 А това "още еднаж" означава премахването на ония неща, които се клатят, като направени неща, за да останат тия, които не се клатят.

12:19 Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни, и така да служим благоугодно Богу с благоговение и страхопочитание;

12:20 защото нашият Бог е огън, който пояжда.

12:21 Постоянствувайте в братолюбието.

12:22 Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.

12:23 Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, – страдащите, като сте и сами вие в тяло.

12:24 Женитбата нека бъде на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.

12:25 Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";

12:26 така щото дръзновено казваме: "Господ ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори човек?"

12:27 Помнете ония, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово; и като се взирате в сетнината на техния начин на живеене, подражавайте вярата им.

12:28 Исус Христос е същият вчера днес и до века.

12:29 Не се завличайте от разни и странни учения; защото е добре сърдцето да се укрепява с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са се ползували ония, които не са се водили по ( Гръцки: Са ходили в ) тях.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase