Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Hebrews 11

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

11:1 Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.

11:2 С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже счете за верен Този, Който се бе обещал.

11:3 Затова само от един човек, и той замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи.

11:4 Всички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята.

11:5 А ония, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество;

11:6 и ако наистина, така говорейки, са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат.

11:7 Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч, небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.

11:8 С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаака жертва, да! оня, който беше получил обещанията принасяше единородния си син, –

11:9 оня, комуто беше казано: " По Исаака ще се наименува твоето потомство".

11:10 като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, – отгдето по един начин на възкресение го и получи назад.

11:11 С вяра Исаак благослови, Якова и Исава даже за бъдещите неща.

11:12 С вяра Яков, на умиране, благослови всекиго от Йосифовите синове и поклони се Богу подпирайки се върху края на тоягата си.

11:13 С вяра Йосиф, на умиране, спомена за излизането на израилтяните и даде поръчка за костите си.

11:14 С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха три месеца, защото видяха, че бе красиво дете; и не се боеха от царската заповед,

11:15 С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря

11:16 и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха,

11:17 като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше на бъдещата награда.

11:18 С вяра напустна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като един, който вижда Невидимия.

11:19 С вяра установи пасхата и поръсването с кръвта, за да се не допре до тях този, които погубваше първородните.

11:20 С вяра израилтяните минаха през Червеното море като по сухо, на което като се опитаха и египтяните, издавиха се.

11:21 Чрез вяра ерихонските стени паднаха след седмодневно обикаляне около тях.

11:22 С вяра Раав блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледателите с мир.

11:23 И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците;

11:24 които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове,

11:25 угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски.

11:26 Жени приемаха мъртвите си възкресени; а други бяха мъчени, защото, за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени.

11:27 Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и тъмници;

11:28 с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени; умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишение, бедствия и страдания;

11:29 те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята,

11:30 Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствувани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието,

11:31 да не би да постигнат в съвършенство без нас; защото за нас Бог промисли нещо по-добро.

11:32 Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще,

11:33 като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.

11:34 Защото размислете за Този, Който издържа от грешните такова противоречие против Себе Си, та да ви не дотегва и да не ставате малодушни,

11:35 Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха.

11:36 И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: "Сине мой, не презирай наказанието на Господа, Нито да ослабваш, когато те изобличава Той;

11:37 Защото Господ наказва този, когото люби, И бие всеки син, когото приема",

11:38 Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?

11:39 Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове.

11:40 Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали, и сме ги почитали; не щем ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase