Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Hebrews 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

4:1 Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.

4:2 Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.

4:3 Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърдцето.

4:4 И няма създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме.

4:5 И тъй, като имаме велик Първосвещеник Исуса, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали.

4:6 Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.

4:7 Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.

4:8 Защото всеки първосвещеник, като е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците,

4:9 такъв първосвещеник, който може да състрадава с невежите и заблудилите, защото и сам той е обиколен с немощ,

4:10 и за това е длъжен да принася жертва за греховете, както за людете, така и за себе си.

4:11 А както никой не взема на себе си тая почит, освен когато бъде призван от Бога, както бе Аарон,

4:12 така и Христос не присвои на Себе Си славата да стане първосвещеник, а Му я даде Оня, Който Му е казал: "Ти си Мой Син. Аз днес Те родих";

4:13 както и на друго място казва: "Ти си свещеник до века. Според чина Мелхиседеков".

4:14 Тоя Христос в дните и в плътта Си, като принесе в силен вик и със сълзи молитви и молби на Този, Който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради благоговението Си,

4:15 ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада,

4:16 и като се усъвършенствува, стана причина за вечно спасение за всички, които Му са послушни,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase