Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Hebrews 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

3:1 Затова, възнегодувах против това поколение. И рекох: Всякога се заблуждавате със сърдцата си, Те не са познали Моите пътища;

3:2 Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка".

3:3 Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърдце, което да отстъпи от живия Бог;

3:4 но увещавайте се един друг всеки ден, докле още е "днес", да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.

3:5 Защото ние участвуваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност:

3:6 докато се казва: – "Днес, ако чуете гласа Му, Не закоравявайте сърдцата си както в преогорчението".

3:7 Защото кои, като чуха, Го преогорчиха? Не всички ли ония, които излязоха от Египет чрез Моисея?

3:8 А против кои негодува четиридесет години? Не против ония ли, които съгрешиха, и чиито трупове паднаха в пустинята?

3:9 На кои още се закле, че няма да влязат в Неговата почивка? Не на ония ли, които бяха непокорни?

3:10 И тъй виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат.

3:11 И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.

3:12 Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползува, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха.

3:13 Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка; както рече Бог: – "Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка"; ако и да са били свършени делата Му още при основаването на света.

3:14 Защото нейде си е говорил за самия ден така: "И почина си Бог на седмия ден от всичките Си дела";

3:15 а пък на това място: "Няма да влязат в Моята почивка".

3:16 И тъй, понеже остава да влязат някои в нея, а ония, на които по-напред се благовести, не са влезли поради неверието ( Или: Непокорството ) си,

3:17 затова Той пак определя един ден, "днес", като казва толкоз време по-после чрез Давида, както вече рекохме: "Днес, ако чуете Неговия глас, Не закоравявайте сърдцата си".

3:18 Защото, ако Исус Навиев беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден.

3:19 Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка. ( Виж. ст. 4. )


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase