Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Hebrews 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

2:1 Защото беше уместно, щото Онзи, заради Когото е всичко, и чрез Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенствува чрез страдания начинателя на тяхното спасение.

2:2 Понеже и Оня, Който освещава, и ония, които се освещават, всички са от Едного; за която причина Той не се срамува да ги нарича братя.

2:3 казвайки: "Ще възвестявам името Ти на братята Си; Ще Те хваля всред събранието";

2:4 и пак: – "Аз на Него ще уповавам" и пак: – "Ето Аз и децата, които Ми е дал Бог".

2:5 И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола,

2:6 и да избави всички ония, които, поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство.

2:7 (Защото, наистина, Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство).

2:8 Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людете.

2:9 Понеже в това дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.

2:10 Затова, свети братя, участници на небесното звание, размислете за апостола и първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исуса;

2:11 Който бе верен на Този, Който Го постави, както беше и Моисей в целия негов дом.

2:12 Понеже Той се удостои със слава толкоз по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почитта що има оня, който е строил къщата, от почитта що има къщата.

2:13 Защото всяка къща се строи от някого; а Тоя, Който е устроил всичко, е Бог.

2:14 И Моисей беше верен в целия Божий дом, като слуга, за да засвидетелствува за онова, което щеше да се говори по-после;

2:15 а Христос, като Син, беше верен над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако удържим до край дръзновението и похвалата на надеждата си.

2:16 Затова, както казва Светият Дух: – "Днес, ако чуете гласа му,

2:17 Не закоравявайте сърдцата си както в преогорчението, Както в деня на изкушението в пустинята,

2:18 Гдето бащите ви Ме изкусиха, изпитаха Ме. И видяха делата Ми четиридесет години.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase