Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Titus 1

  [1]   [2]   [3]

1:1 Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните,

1:2 чиито уста трябва да се затулят, човеци, които извръщават цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва да учат.

1:3 Един от тях някой си техен пророк е казъл: "Критяните са винаги лъжци, Зли зверове, лениви търбуси".

1:4 Това свидетелство е вярно. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата.

1:5 и да не дадът внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината.

1:6 За чистите всичко е чисто; а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но умът им съвестта им са осквернени.

1:7 Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело.

1:8 Но ти говори това, което приляга на здравото учение именно:

1:9 Старците да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението;

1:10 също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро;

1:11 за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си,

1:12 да са разбрани, целомъдри, да работят у домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.

1:13 Така и потомците увещавай да бъдат разбрани.

1:14 Във всичко показвай себе си пример за добри дела; в поучението показвай искреност, сериозност,

1:15 здраво неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.

1:16 Увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, да им не противоречат,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase