Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Timothy 3

  [1]   [2]   [3]   [4]

3:1 А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта,

3:2 гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.

3:3 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.

3:4 А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени.

3:5 А ти постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил,

3:6 и от детинство знаеш свещенните писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.

3:7 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

3:8 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.

3:9 Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му:

3:10 проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване.

3:11 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си насъберат учители по своите страсти,

3:12 и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

3:13 Но бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.

3:14 Защото аз вече ставам принос, и времето за отиването ми настава.

3:15 Аз се подвизах в доброто воинствуване, попрището свърших, вярата упазих;

3:16 отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведния Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене,но и на всички, които са обикнали Неговото явление.

3:17 Постарай се да дойдеш скоро при мене;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase