Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Timothy 1

  [1]   [2]   [3]   [4]

1:1 а, която сега откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието,

1:2 на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител;

1:3 за която причина и страдам това. Но не се срамувам; защото зная в кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да упази оня ден онова, което съм му поверил.

1:4 Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христа Исуса.

1:5 Онова добро нещо, което ти е поверено, упази чрез светия Дух, който живее в нас.

1:6 Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мене, от които са Фигел и Ермоген.

1:7 Господ да покаже милост към дома на Онисифора, защото тъй много пъти ме освежаваше, и не се засрами от оковите ми,

1:8 но когато беше в Рим, потърси ме старателно и ме намери.

1:9 Господ да му даде да намери милост пред Господа в оня ден; а колко служеше в Ефес, ти знаеш твърде добре.

1:10 Ти, прочее, чадо мое заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса.

1:11 И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.

1:12 Съучаствай в страданията като добър войник Исус Христов.

1:13 Никой, служещ като войник, не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.

1:14 И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се подвизава законно.

1:15 Само трудящият се земевладелец трябва пръв да вкуси от плодовете.

1:16 Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко.

1:17 Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство,Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие;

1:18 За което страдам до окови, като злодеец. Но Божието слово не се връзва.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase