Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Timothy 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]

5:1 Известна по добрите си дела: ако е отхранила чеда, ако е приемала странки, ако е омивала нозете на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всякакво добро дело.

5:2 А по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им ги отвърнат от Христа, искат да се омъжват,

5:3 та падат под осъждане, защото са се пометнали от първото си убеждение.

5:4 А при това, те навикват да стоят празни, да ходят от къща на къща, и не само да бъдат празни, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва да се говори.

5:5 По тая причина, искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;

5:6 защото някои вече са се отклонили и отишли подир сатана.

5:7 Ако някой вярващ, мъж или жена, има сродници вдовици, нека ги пригледват, та църквата да се не обременява, за да може да пригледва истинските вдовици.

5:8 Презвитер който управлява добре, нека се удостояват с двойна почит, особно ония, които се трудят в словото и поучението,

5:9 защото писанието казва: "Да не обърнеш устата на воля, когато вършее", и: "Работникът заслужава заплатата си".

5:10 Против презвитер не приемай обвинение, освен ако е нанесено от двама или трима свидетели.

5:11 Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, та другите да имат страх.

5:12 Пред Бога, пред Христа Исуса и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тия заповеди без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие.

5:13 Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвай в чужди грехове. Пази себе си чист.

5:14 Не пий вече само вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.

5:15 Греховете на някои човеци са явни и предварят ги на съда; а на някои идат отпосле.

5:16 Така и добрите дела на някои са явни; а ония, които не са, не могат да се укрият за винаги.

5:17 Които са слуги под игото на робството, нека считат господарите си достойни за всяка почит, та да не се хули Божието име и учението.

5:18 И ония, които имат вярващи господари, да не ги презират, за гдето са братя; но толкова повече нека им работят, защото ония, които се ползуват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;

5:19 и ако някой предава друго учение, и не се съобразява с думите на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочетието,

5:20 той се е възгордял и не знае нищо, а има болничава охота за разисквания и препирни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,

5:21 крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истина, които мислят, че благочестието е средство за печалба.

5:22 А благочестието с задоволство е голяма печалба;

5:23 защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нищо;

5:24 а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.

5:25 А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase