Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Timothy 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]

3:1 Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни.

3:2 Тъй и жените им ( Или: дякониците) трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, вярни във всичко.

3:3 Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена, да управляват добре чадата си и домовете си.

3:4 Защото, тия които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата на Христа Исуса.

3:5 Надявам се скоро да дойда при тебе; но това ти пиша,

3:6 в случай, че закъснея, за да знаеш, как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината.

3:7 И без противоречие, велика е тайната на благочестието: – Тоя, "Който биде явен в плът, Доказан чрез Духа, Виден от ангели, Проповядван между народите, Повярван в света, Възнесен в слава",

3:8 А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бясовски учения,

3:9 чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла,

3:10 които запрещават жененето и заповядват въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината.

3:11 Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение;

3:12 Понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.

3:13 В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христов, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал до сега.

3:14 А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие.

3:15 Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот.

3:16 Това слово е вярно и заслужава приемане;


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase