Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Thessalonians 1

  [1]   [2]   [3]

1:1 Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила,

1:2 когато дойде в оня ден да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всичките повярвали, (следователно и между вас, защото вие повярвахте нашето свидетелство).

1:3 Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенствува мощно в вас всяко добро желание и всяко дело на вярата;

1:4 за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус, и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос.

1:5 А колкото до пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя,

1:6 да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настъпил денят на Господа

1:7 Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението, и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,я

1:8 който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или когато се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог.

1:9 Не помните ли, че когато бях още при вас аз ви казах това?

1:10 И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време.

1:11 Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира;

1:12 и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase