Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Thessalonians 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]

1:1 Защото сами те оповестяват за нас какъв достъп имахме при вас, и как сте се обърнали от идоли към Бога, за да служите на жив и истинен Бог.

1:2 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото въскреси от мъртвите, Който ни избавя от идещия гняв.

1:3 Защото сами вие знаете, братя, че нашия достъп при вас не беше напразно;

1:4 но както бяхме от по напред пострадали и бяхме опозо рени във Филипи, както знаете, одързостихме се в нашия Бог да ви проповядваме Божието Благовевстие всред голяма борба.

1:5 Защото в нашето увещание не е имало самоизмама, нито нечисто подбуждение, нито е било с лукавщина;

1:6 но както сме били одобрени, от Бога да ни повери делото на благовестието, така говорим, не като да угождаваме на човеците, а на Бога, Който изпитва сърцата ни

1:7 Защото, както знаете, никога не сме употребявали ласкателни думи, или прикрито сребролюбие, (Бог е свидетел);

1:8 нито сме търсили слава от човеци, било от вас или от други, (ако и да сме могли да притежаваме власт като Христови апостоли),

1:9 но сме били нежни поради вас, както доилка, когато се грижи за чадата си.

1:10 Така, като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase