Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Colossians 4

  [1]   [2]   [3]   [4]

4:1 Изпратих с него и верният и възлюблен брат Онисима, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тука.

4:2 Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мене, и Варнавовият сестрин син Марко, (за когото получихте поръчката: ако дойде при вас приемете го),

4:3 и Исус, наречен Юст. От образованите тия са единствени мои съработници за Божието царство, които са ми били утеха.

4:4 Поздравява ви служител Исус Христов, Елафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършенни и напълно уверени в всичко що е Божия воля.

4:5 Защото свидетелствувам за него, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаодикия и в Иерапол.

4:6 Поздравяват ви възлюбленият лекар Лука Димас.

4:7 Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната й църква.

4:8 И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в лаодикийската църква; и онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие.

4:9 И кажете на Архипа: Внимавай на службата, която си приел от Господа, да я изпълниш.

4:10 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. [Амин]. PAGE

4:11 Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат и мир да бъде на вас.

4:12 Всякота благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си,

4:13 като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.

4:14 Понеже знаем, възлюбени от Бога, братя, че Той ви е избрал;

4:15 защото нашето благовествуване между вас не беше само с думи, но и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете, какви се показахме помежду си заради вас.

4:16 И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като, зарад много скърби, приехте словото с радост, която е от Светия Дух;

4:17 така щото станахте пример на всички вярващи в Македония и в Аханя.

4:18 Защото не само се прогласи Господното слово от вас в Македония и Аханя, но се разчу навсякъде и вашата вяра в Бога, така щото ние нямаме нужда да казваме нещо за нея.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase