Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Colossians 1

  [1]   [2]   [3]   [4]

1:1 Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,

1:2 за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;

1:3 подкрепяни от пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;

1:4 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;

1:5 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.

1:6 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;

1:7 в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;

1:8 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

1:9 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.

1:10 И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.

1:11 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършенната пълнота,

1:12 и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.

1:13 И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела,

1:14 примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,

1:15 ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.

1:16 Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;

1:17 на която аз станах служител, по Божия наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,

1:18 сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на неговите Светии;

1:19 на която Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.

1:20 Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек, и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да предоставим всеки човек съвършен в Христа.

1:21 Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действува в мене мощно.

1:22 Защото желая да знаете, какъв голям подвиг имам за вас и за ония, които са в Лаодикия, и за ония, които не са ме виждали лично,

1:23 за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, сиреч, Христа.

1:24 в Когото [са скрити] всички съкровища на премъдростта и на знанието.

1:25 Това ви казвам, за да не ви измами някой с убедителни думи.

1:26 Защото, ако и да не съм с вас тялом, пак духом съм с вас, и се радвам като гледам вашата уредба и постоянство на вашата вяра спрямо Христа.

1:27 И тъй, както сте приели Христа, Исуса Господа, така се обхождайте в Него,

1:28 вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилствуващи [в нея с] благодарение.

1:29 Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празната си измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase