Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Philippians 4

  [1]   [2]   [3]   [4]

4:1 Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бога на мира ще бъде с вас.

4:2 Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъвти наново вашата грижа за мене; за което наистина сте се грижили, ала не сте имали благовремие.

4:3 Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря.

4:4 Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.

4:5 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.

4:6 Но сторихте добро, като заехте участие в скръбтта ми.

4:7 А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, ни една църква, освен едни вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане;

4:8 защото и в Солун един два пъти ми пращаха за нуждата ми.

4:9 Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.

4:10 Но получих всичко, и имам изобилно; наситих се като получих от Епафродита изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога.

4:11 А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава на Христа Исуса.

4:12 А на нашия Бог и Отец да бъде слава во вечни векове. Амин.

4:13 Поздравете всеки светия в Христа Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене.

4:14 Поздравяват ви всичките светии, а особено тия, които са от Кесаровия дом.

4:15 Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде с духа ви. [Амин].

4:16 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,

4:17 до светите и верни братя в Христа, които са в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [и Господа Исуса Христа],

4:18 Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, (като се молим винаги за вас,

4:19 понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всички светии),

4:20 по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието,

4:21 което дойде до вас; както се принася плод и расте и в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,

4:22 както сте я научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител;

4:23 който ни и извести за вашата любов в Духа.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase