Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Philippians 3

  [1]   [2]   [3]   [4]

3:1 и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, то ест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра,

3:2 за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и обещанието в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му,

3:3 дано всякак достигна възкресението на мъртвите

3:4 Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса.

3:5 Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, – като забравям задното и се простирам към предното,

3:6 пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога признание в Хриса Исуса

3:7 И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие в него.

3:8 Само нека [имаме за правило да] живее според това, в което сме достигнали [същото да мъдруваме].

3:9 Братя, бъдете всички подражатели на мене и внимавайте на тия, които се обхождат така, както имаме пример в нас.

3:10 Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам се обхождат като врагове на Христовия кръст;

3:11 чиято сетнина е погибел, чиито бог е коремът, и чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща.

3:12 Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа,

3:13 Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнение на силата Си да покори и всичко на Седе Си.

3:14 Затова, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои.

3:15 Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа.

3:16 Да! и тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудеха за делото на благовестието заедно с мене, и с Климента, и от другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.

3:17 Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.

3:18 Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близу.

3:19 Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;

3:20 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

3:21 Най-после, братя, всичко, що е истина, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, – това зачитайте.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase