Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Philippians 2

  [1]   [2]   [3]   [4]

2:1 Затова и Бог Го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име;

2:2 така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества,

2:3 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

2:4 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет;

2:5 Защото Бог е, Който според благоволението Си действува във вас и да желаете това и да го изработвате.

2:6 Вършете всичко без роптане и без препиране,

2:7 за да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,

2:8 като явявате словото на живота; за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.

2:9 Но макар че се принасям аз като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам.

2:10 Подобно се радвайте и вие и с мене заедно се радвайте.

2:11 А надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотея, та и аз да се утеша, като узная вашето състояние.

2:12 Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас.

2:13 Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово.

2:14 А вие знаете неговата изпитана вярност, че той е служител с мене в делото на благовестието, както чадо слугува на баща си.

2:15 Него, прочее, се надявам да изпратя, щом разбера, как ще стане с мене;

2:16 а уверен съм в Господа, че и сам скоро ще дойда.

2:17 Счетох, обаче за нужно да ви изпратя брата Епафродита, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите;

2:18 понеже милееше за всички ви, и тъжеше, защото бяхте чули че бил болен.

2:19 И наистина той боледува близу до смърт; но Бог му показа милост, и не само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб.

2:20 Затова и по-скоро го изпратих, та да го видите, да се зарадвате пак, и аз да бъда по-малко скръбен;

2:21 Прочее, приемете го в Господа с пълна радост; и имайте такива на почит,

2:22 понеже заради Христовото дело той дойде близу до смърт, като изложи живота си на опасност, за да допълни липсата на вашите услуги към мене.

2:23 Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно.

2:24 Пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването ( Гръцки: От връзването: презрителен израз);

2:25 защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме, и се хвалим с Хрита Исуса, и не уповаваме на плътта.

2:26 При все че аз мога и на плътта да уповавам. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече,

2:27 бидейки обрязан в осмия ден, от Израиловия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреин, досежно закона фарисей,

2:28 по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен.

2:29 Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа.

2:30 А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа за придобия,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase